Jak podała spółka Rainbow Tours SA w comiesięcznym raporcie, wartość przychodów biura podróży Rainbow ze sprzedaży imprez turystycznych w listopadzie 2016 roku wyniosła 75,9 mln złotych. W porównaniu z tym samym okresem 2015 r., w którym przychody wyniosły 59,1 mln złotych, było to o 28,4 procent więcej.

W tym samym czasie przychody touroperatora z pośrednictwa (sprzedaż miejsc w samoltach czarterowych innym biurom podróży) wyniosły 2 mln złotych i były mniejsze o 66,1 procent od przychodów, które rok temu wyniosły 5,9 mln złotych. W sumie więc przychody ze sprzedaży wyniosły 77,9 mln złotych, co dało wzrost o 19,8 procent.

Rainbow policzył także, że od początku roku do 30 listopada sprzedał imprez turystycznych za  972,5 złotych, czyli o 13,3 procent więcej niż w tym samym okresie roku 2015. Z kolei przychody z pośrednictwa wyniosły w tym czasie 145,7 mln złotych, o 27,2 procent mniej. Łączne przychody ze sprzedaży spółki w rachunku narastającym za okres od stycznia do końca listopada wyniosły 1,118 mld złotych i były wyższe o 5,6 procent niż rok temu.

Łączne, skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Rainbow Tours (bez wyłączeń konsolidacyjnych) w rachunku narastającym za okres do 30 listopada 2016 roku wyniosły 1,192 mld złotych i były większe o 4,7 procent niż w tym samym okresie rok wcześniej.