Heritage Hotels Poland skupia 25 obiektów wpisanych do rejestru zabytków, o indywidualnym charakterze, które w swojej działalności koncentrują się na dostarczaniu gościom wysokiej jakości usług.

Umowa o współpracy z Polską Organizacją Turystyczną obejmuje m.in. organizację wizyt studyjnych, wymianę informacji i wiedzy, zamieszczanie informacji o hotelach należących do fundacji w bazie Polskiej Organizacji Turystycznej oraz współpracę w zakresie organizowania wydarzeń.