Ciepłe wody Zatoki Perskiej sprawiają, że rytuał ten powtarza się każdego roku. - Kormorany przylatują zimą, uciekając z zamarzającego kontynentu europejskiego - tłumaczy doktor Saif Al Ghais, zajmujący się ochroną środowiska.

Ptaki, których rozpiętość skrzydeł sięga do 100 centymetrów, żywią się morskimi rybami. Są doskonałymi nurkami i potrafią zanurzyć się na głębokość nawet 40 metrów. Niektóre gatunki kormoranów zatrzymują się na dłużej, by zbudować gniazda lęgowe. Nadmorskie bagniste laguny i lasy namorzynowe nad Zatoką Perską są idealnym miejscem do poszukiwania pożywienia w czasie ptasich wędrówek.

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich stworzono 19 obszarów ochronnych dla ptaków. Schronienie znajduje w nich prawie 300 różnych gatunków. Jednak ornitolodzy szacują, że w czasie corocznych ptasich migracji pojawia się ich tam ponad 3 miliony.