Prezes PIT wydał oświadczenie komentujące nagłe odwołanie prezesa POT dr. Wojciecha Fedyka ("Prezes POT Wojciech Fedyk odwołany"). Przytaczamy je w całości:

"Odwołanie Wojciecha Fedyka ze stanowiska prezesa POT to przykra informacja. Częste zmiany na tak ważnych stanowiskach nie służą branży, zakłócają ciągłość pracy na rzecz promocji turystycznej oraz współpracy między różnymi uczestnikami rynku. Wojciech Fedyk jako prezes POT został ciepło przyjęty przez branżę, wyróżniał się kompetencjami, wiedzą i doświadczeniem. Był wymagający wobec partnerów, ale jednocześnie otwarty na dialog z branżą.

Oczekujemy, że nowy prezes POT zostanie powołany bez zbędnej zwłoki. Leży to w interesie polskiej turystyki i jej promocji. Mamy też nadzieję, że w przyszłości działania promocyjne w turystyce będą oceniane przez pryzmat potrzeb rynkowych i potrzeb branży".