Ma ina dotyczyć między innymi wspólnej promocji na targach turystycznych pod hasłem "Krynica jest jedna, miasta są dwa".

- Ma też powstać wspólna strona internetowa, która będzie prezentować naszą ofertę turystyczną - wyjaśnia burmistrz Krynicy Morskiej Krzysztof Swat.

- Współpraca będzie też dotyczyć wymiany turystycznej między miastami, głównie jeśli chodzi o turnusy dzieci i seniorów na promocyjnych warunkach - dodaje burmistrz górskiego uzdrowiska Dariusz Reśko.

Podpisanie umowy partnerskiej w Krynicy Morskiej połączono z uroczystą sesją rady miasta z okazji 25-lecia nadania praw miejskich.