Odszkodowanie po wakacjach

Jeśli kupiony na urlopie produkt okazał się wadliwy, linia lotnicza zniszczyła bagaż, a w pokoju hotelowym nie było klimatyzacji, można napisać reklamację i egzekwować swoje prawa - przypomina Europejskie Centrum Konsumenckie

Publikacja: 11.09.2013 16:54

Odszkodowanie po wakacjach

Foto: Bloomberg

Za zniszczenie walizki lub zagubienie bagażu linie lotnicze ponoszą odpowiedzialność do górnej granicy ok. 5500 zł. W celu reklamacji jeszcze na lotnisku należy udać się do punktu informacyjnego, wypełnić formularz nieprawidłowości bagażowej tzw. PIR (Property Irregularity Report) i zachować jego kopię. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie siedmiu dni od odbioru uszkodzonego bagażu lub 21 dni od odbioru opóźnionego bagażu. Przepisy nie precyzują czasu na reklamację zaginionego bagażu. Wartość bagażu jest wyceniana według wagi lub na podstawie udowodnionej straty. Do oszacowania wartości poniesionej szkody niezbędne są rachunki za przedmioty, które znajdowały się w bagażu (np. ubrania, kosmetyki itp.).

Przewoźnik, który zgubił lub zniszczył bagaż nie ma jednak obowiązku zakupu nowej walizki, przepisy nakazują mu natomiast  wypłatę odszkodowania w formie pieniężnej.

Odwołany lot

Z kolei jeśli lot został odwołany lub opóźniony o ponad pięć godzin pasażer ma prawo do wyboru pomiędzy uzyskaniem zwrotu kosztu biletu, a podróżą do miejsca docelowego według zmienionego planu, który zaproponuje przewoźnik.

W przypadku opóźnienia o co najmniej trzy godziny lub odwołania lotu pasażerowie mogą domagać się również odszkodowania w wysokości od 250 do 600 euro w zależności od długości lotu, np. za odwołanie lotu na trasie Warszawa – Heraklion pasażer może otrzymać 400 euro. Pasażerowie nie mają jednak prawa do odszkodowania w przypadku odwołania lotu lub opóźnienia powyżej trzech godzin, jeżeli przewoźnik jest w stanie dowieść, że odwołanie lub duże opóźnienie lotu zostało spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności (takich jak strajk, złe warunki meteorologiczne czy usterki techniczne samolotu), których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków.

Dodatkowo przewoźnik ma obowiązek zapewnić pasażerom opiekę zawsze, gdy oczekiwanie na lot się przedłuża lub połączenie zostało odwołane. Opieka oznacza nie tylko informowanie na bieżąco o sytuacji, ale także zapewnienie bezpłatnych posiłków i napojów. Jeśli czas oczekiwania wymagałby spędzenia nocy na lotnisku, przewoźnik powinien zapewnić pasażerom darmowe zakwaterowanie w hotelu.

Gdy linie lotnicze zaniedbają pasażerów na lotnisku, jest to podstawa do reklamacji. Warto do niej załączyć rachunek, np. za posiłek z baru z żądaniem zwrotu poniesionych kosztów, jeśli przewoźnik przez kilka godzin oczekiwania na opóźniony lot nie dostarczył nam choćby kanapki. Co ważne, powyższe prawa przysługują także pasażerom lotów czarterowych oraz tzw. tanich linii.

Pasażerowie pozostawieni bez pomocy na lotnisku lub mający problemy z bagażem mogą teraz bezpłatnie korzystać z uruchomionej przez Komisję Europejską mobilnej aplikacji, aby sprawdzić niezwłocznie i na miejscu, jakie przysługują im prawa.

Sprzątaczka co nie sprząta

Jeżeli warunki panujące podczas wyjazdu są niezgodne z umową, np. standard hotelu jest niższy, niż wynika to z umowy, należy zawiadomić o tym obsługę lub rezydenta oraz uzyskać potwierdzenie złożenia skargi na piśmie. Kolejny krok to pisemna reklamacja i dochodzenie odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych. W celu oszacowania wartości szkody, Europejskie Centrum Konsumenckie (ECK) radzi, by skorzystać z tzw. Tabeli Frankfurckiej (dostępna na stronie www.konsument.gov.pl), która pomaga sprecyzować roszczenie - wskazuje jakie niedogodności mogą być podstawą skargi oraz jak wycenić wysokość oczekiwanej rekompensaty (np. zanieczyszczona plaża – od 10 do 20 proc. ceny, złe sprzątanie – 10 do 40 proc. ceny). Na potwierdzenie swoich roszczeń warto zrobić zdjęcia, nagrać film aparatem czy telefonem komórkowym.

W Polsce konsument ma na złożenie reklamacji 30 dni od dnia zakończenia wycieczki, a biuro jest zobowiązane udzielić odpowiedzi w ciągu miesiąca.

W przypadku problemu z polskim przedsiębiorcą należy kontaktować się z rzecznikami konsumentów (miejskimi lub powiatowymi) lub dzwonić pod numer 800 007 707 (infolinia prowadzona przez Federację Konsumentów).

Reklamować można także zakupione zagranicą pamiątki, ubrania czy sprzęt. Każdy towar kupiony od przedsiębiorcy, który okazał się wadliwy można reklamować na podstawie niezgodności towaru z umową w ciągu dwóch lat od daty zakupu. Aby móc to zrobić trzeba zachować fakturę lub paragon. Konsument, który po powrocie z wakacji zagranicą stwierdzi, że nabył trefną rzecz, musi jak najszybciej złożyć skontaktować się ze sprzedawcą (przez pierwsze sześć miesięcy od momentu zakupu przyjmuje się, że wada przedmiotu istniała w chwili zakupu). W piśmie reklamacyjnym należy zamieścić: dane kontaktowe, opis problemu, roszczenie (czego oczekujemy od sprzedawcy: naprawy, wymiany, zwrotu pieniędzy, obniżki ceny oraz zwrotu dodatkowych kosztów, tj. opłata za przesyłkę do sprzedawcy oraz załączyć potwierdzenie zakupu. Pismo powinno być napisane w języku przedsiębiorcy lub zrozumiałym dla niego, najlepiej po angielsku.

Jak radzi ECK, reklamację warto wysłać do przedsiębiorcy w formie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, ewentualnie pocztą elektroniczną, ale za potwierdzeniem przeczytania wiadomości przez odbiorcę. Gotowe formularze reklamacji w polskiej i angielskiej wersji językowej znajdują się na stronie internetowej (link).

Za zniszczenie walizki lub zagubienie bagażu linie lotnicze ponoszą odpowiedzialność do górnej granicy ok. 5500 zł. W celu reklamacji jeszcze na lotnisku należy udać się do punktu informacyjnego, wypełnić formularz nieprawidłowości bagażowej tzw. PIR (Property Irregularity Report) i zachować jego kopię. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie siedmiu dni od odbioru uszkodzonego bagażu lub 21 dni od odbioru opóźnionego bagażu. Przepisy nie precyzują czasu na reklamację zaginionego bagażu. Wartość bagażu jest wyceniana według wagi lub na podstawie udowodnionej straty. Do oszacowania wartości poniesionej szkody niezbędne są rachunki za przedmioty, które znajdowały się w bagażu (np. ubrania, kosmetyki itp.).

Pozostało 87% artykułu
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: W Grecji Mitsis nie do pobicia
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017 pomaga w pracy agenta
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: „Strelicje" pokonały „Ślicznotkę"
Turystyka
Turcy mają nowy pomysł na all inclusive
Turystyka
Włoskie sklepiki bez mafijnych pamiątek
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?