Wyniosły one 86,1 mln złotych, co w porównaniu z tym samym okresem 2018 roku, w którym przychody wyniosły 89,6 mln złotych, stanowiło spadek o 3,9 procent.

Przychody z pośrednictwa (głównie sprzedaż miejsc w samolotach innym touroperatorom) wyniosły 1,5 mln złotych i były mniejsze o około 71,2 procent niz rok temu (5,2 mln złotych).

Łączne przychody ze sprzedaży w styczniu 2019 roku wyniosły więc 87,6 mln złotych, co oznaczało spadek o około 7,6 procent, licząc rok do roku.

Zarząd spółki Rainbow Tours SA podał też w raporcie dla akcjonariuszy, że skonsolidowane przychody całej grupy kapitałowej (oprócz biura podróży także spółki odpowiedzialnej za biznes hotelowy) w styczniu 2019 roku wyniosły 87,7 mln złotych, co w porównaniu ze styczniem zeszłego roku stanowiło spadek o około 10 procent