Jedną ze skarżących w Strasburgu była stewardesa Nadia Eweida, której linie lotnicze British Airways zabroniły noszenia małego krzyżyka.Drugą pielęgniarka Shirley Chaplin, której po 30 latach pracy powiedziano, że ze względów bezpieczeństwa nie może nosić na szyi krzyżyka.

Skarżące przegrały wcześniej przed brytyjskimi sądami pracy. W uzasadnieniu wyroku Trybunał podkreślił jednak, że wolność religii stanowi podstawowy element tożsamości wierzących i jest fundamentem pluralistycznych demokracji. Artykuł 9 Konwencji obejmuje wolność manifestowania przekonań religijnych, w tym również w miejscu pracy.

Sędziowie orzekli, że linie lotnicze British Airways dyskryminowały pracownicę z powodu przekonań religijnych. W wypadku skargi pielęgniarki Trybunał uznał argumenty szpitala i nie stwierdził naruszenia Konwencji.