Jednozdaniowe lakoniczne pismo z Solidarności trafiło do śledczych tuż przed świętami.

– Zdecydowaliśmy o przesłuchaniu w charakterze świadka zawiadamiającego. Odbędzie się to w czwartek. Poza tym wystąpiliśmy do resortu skarbu w sprawie informacji na temat kondycji finansowej firmy – mówi prok. Ślepokura. Dodaje, że po przesłuchaniu związkowca oraz po otrzymaniu informacji z ministerstwa prokuratura zdecyduje, czy wszcząć śledztwo w sprawie PLL LOT.