Betlej: Grecja zyska po majówce

Widać coraz wyraźniej, że konkurencja tańszych kierunków, jak Turcja, Egipt i Tunezja, odbija się na udziałach Grecji w ogólnej sprzedaży wyjazdów z biurami podróży – wskazuje ekspert

Publikacja: 09.04.2018 00:53

Wzrost innych kierunków powoduje, że Grecja traci znaczenie w ogólnej puli

Wzrost innych kierunków powoduje, że Grecja traci znaczenie w ogólnej puli

Foto: Filip Frydrykiewicz

Mimo tendencji spadkowej, trwającej z małymi wyjątkami od połowy stycznia, generalnie sprzedaż wycieczek w biurach podróży i jej dynamika pozostają na dobrym poziomie, a koniunktura w zorganizowanej turystyce wyjazdowej powinna zadowalać większość organizatorów – pisze prezes Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata Andrzej Betlej.

Betlej jak zwykle w poniedziałek komentuje wydarzenia z ostatniego tygodnia. Zaczyna od wspomnienia raportu Polskiego Związku Organizatorów Turystyki, który pokazał, że w segmencie imprez lotniczych dynamika sprzedaży rok do roku spadła do minus 1,6 procent ("W biurach podróży przedświąteczny nastrój"). Był to jednak – jak zauważa Betlej - skutek dość znacznego podniesienia się zeszłorocznej bazy odniesienia. Dynamika dwuletnia wyniosła plus 54,5 procent, podczas gdy tydzień wcześniej była na poziomie plus 120 procent.

Uwagę Betleja zwróciło, że w ostatnim raporcie PZOT „dane są nieco szokujące, pokazują bowiem wzrost branży w pięciu ostatnich miesiącach oscylujący blisko lub niewiele ponad zero", co radykalnie odbiega od danych o lotach czarterowych, jakie podają lotniska.

Autor liczy też, że PZOT zacznie podawać, jaki wzrost uzyskuje sprzedaż wyjazdów do Turcji i Tunezji (w raportach pozostają przy tych krajach puste miejsca, chociaż dane o zmianach w innych kierunkach są podawane. Autor raportów, prezes PZOT Krzysztof Piątek, uchylił jednak rąbka tajemnicy w tej kwestii podczas rozmowy w studiu telewizyjnym „Rzeczpospolitej". Podał, że dynamika wzrostu rezerwacji Turcji to 300, a Tunezji - 500 procent. Czytaj: „#RZECZoBIZNESIE: Krzysztof Piątek: Poroniony pomysł z lotniskiem w Radomiu zniechęci turystów" – red).

Grecja przestanie tracić po majówce

Ekspert przygląda się też danym o sprzedaży wycieczek, jakie podaje sieć agencyjna Wakacje.pl. Na tej podstawie wylicza, jakie kierunki zyskują, a jakie tracą i komentuje, dlaczego.

Egipt: wzrost o 0,8 procent. W minionym tygodniu Egipt zwiększał udziały rynkowe we wszystkich miesiącach, ale w szczególności w kwietniu i maju. Coraz szybsze przyrosty udziałów mogą wynikać z nadrabiania relatywnie małego zaawansowania przedsprzedaży. W następnych tygodniach dynamika wzrostu udziałów rynkowych powinna jeszcze pozostawać duża wobec wchodzenia w zasięg przedsprzedaży Egiptu kolejnych popularnych terminów wyjazdów do tego kraju – wyjaśnia autor.

Turcja: wzrost o 0,57 procent. Jednym z warunków kontynuacji zyskiwania udziałów w rynku Turcji są bardziej atrakcyjne ceny wycieczek do tego kraju, co zależy z kolei w dużej mierze od tego, ile miejsc w samolotach czarterowych dodadzą jeszcze touroperatorzy.

Hiszpania: wzrost o 0,19 procent. Hiszpania – pisze Betlej - zyskiwała udziały piąty raz z rzędu, choć w mniejszym tempie niż przed tygodniem. Zyskiwanie udziałów rynkowych przez ten kierunek może mieć związek z przedłużająca się słabszą passą Grecji i ze słabszymi nastrojami konsumenckimi – im mniejsza sprzedaż, tym większy w ogólnej puli udział Hiszpanii.

 

Bułgaria: wzrost o 0,09 procent. W ostatnim tygodniu Bułgaria zyskiwała zwłaszcza w maju, czerwcu i w lipcu – wskazuje ekspert. Generalnie przyczynami minionego słabszego okresu w sprzedaży mogły być słabsze nastroje konsumenckie w tzw. Polsce B oraz znaczący wcześniejsze zaspokojenie popytu przez najbardziej zapobiegliwych klientów. Wraz ze zbliżaniem się wakacji popyt na ten kierunek powinien rosnąć.

Tunezja: spadek o 0,19 procent. Tunezja regularnie zyskiwała od czwartego tygodnia stycznia, co mogło wynikać z bardzo niskich cen i z odłożonego popytu z trzech poprzednich sezonów – uważa Betlej. W ostatnim tygodniu odnotowano jednak obniżenie udziałów rynkowych Tunezji. Zmiana trendu może mieć związek z rosnącymi w ostatnich czterech tygodniach cenami wycieczek do tego kraju i z poprawą koniunktury na konkurencyjne kierunki, zwłaszcza Turcję i Bułgarię.

Albania: spadek o 0,34 procent. W minionym tygodniu Albania traciła udziały we wszystkich miesiącach, na które jest sprzedawana. Kierunek ten może słabnąć na skutek poprawy koniunktury u jej głównych konkurentów. Relatywnie lepsze ostatnio ceny wycieczek do Albanii powinny nieco wyhamować tempo spadku jej udziału w rynku i wpłynąć na ponowne ożywienie sprzedaży tego kierunku – przewiduje prezes Traveldaty.

Grecja: spadek o 0,79 procent. W ostatnim tygodniu Grecja traciła udziały głównie w maju i w trzecim kwartale tego roku. Po majówce sprzedaż tego kierunku powinna już stopniowo się poprawiać - zapowiada autor, chociaż nie uzasadnia, dlaczego tak sądzi.

Z mniej istotnych kierunków warto zwrócić uwagę na Cypr, który od początku roku praktycznie nieprzerwanie zwiększa udział w rynku wyjazdów na lato, choć w ostatnim tygodniu nieznacznie stracił (0,02 procent), prawdopodobnie w związku ze znacznym skokiem cen. Od pierwszego tygodnia stycznia wzrósł on już znacznie ponad połowę - z 1,6 do 2,74 procent (przed tygodniem 2,76 procent) – dodaje Betlej.

Takiej podwyżki jeszcze w tym roku nie było

Instytut prowadzony przez autora bada i porównuje także ceny wycieczek w biurach podróży. Jak pisze Betlej, w minionym tygodniu wycieczki z wylotami między 6 a 12 sierpnia podrożały średnio o 75 złotych (poprzednio spadły o 1 i 31 złotych, a wcześniej nie zmieniły się, wzrosły o 14, 30 i 6 złotych, spadły o 21 złotych, a jeszcze wcześniej wzrastały o 45, 30, 12, 27 i 17 złotych).

Zmiany cen wycieczek w ostatnim tygodniu obrazuje mapa, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach Traveldata przedstawia na wykresie.

Ostatni tydzień przyniósł wzrost cen zbliżony do średniej (75 złotych) w wypadku czterech z pięciu najważniejszych kierunków wyjazdów polskich turystów. Z tej grupy wyłamał się jedynie Egipt, gdzie ceny pozostały na niemal tym samym poziomie wobec końca marca (wzrosły średnio o 2 złote). Nieco większy niż średnia był wzrost cen na Wyspach Kanaryjskich, co mogło mieć związek z dość wyraźnymi przecenami tego kierunku obserwowanymi w dwóch ostatnich tygodniach. Większe niż przeciętne zwyżki miały też miejsce w powracającej do bardziej dynamicznej sprzedaży Turcji – opisuje autor.

 

Kolejna i to znacząca, bo aż o 116 złotych, zwyżka miała też miejsce w cieszącej się ostatnio nawrotem popularności Tunezji. Seria czterech zwyżek zahamowała jednak wzrost udziału tego kierunku w rynku lata 2018, który spadł pierwszy raz od końca stycznia i wyniósł 4,72 procent (przed tygodniem 4,91 procent, a przed miesiącem 4,64 procent) – wyjaśnia Betlej.

To samo badanie, ale tym razem odniesione do sytuacji sprzed roku prowadzi Traveldatę do wniosku, że cena średnia spadła o 29 złotych.

Skąd te zmiany? Jak wyjaśnia autor analizy choć cena paliwa lotniczego jest wprawdzie wyraźnie wyższa niż przed rokiem (2,55 wobec 2,30 zł za litr, co daje zmianę o 10,9 procent), ale za to złoty umocnił się dla rozliczeń turystycznych o ponad 4 procent, co w efekcie obniża koszt wycieczki średnio o 35-45 złotych.

Na wykresie – komentuje Betlej - widoczne jest dalsze zajmowanie przez Turcję pozycji lidera wzrostu cen wycieczek rok do roku, ale z mniejszą przewagą niż miało to miejsce przed tygodniem. Utrzymanie się takiej sytuacji nie powinno jednak być dłuższe niż kilka tygodni, o ile organizatorzy rzeczywiście, jak zapowiadali, zwiększą podaż wyjazdów do tego kraju.

„Do kosmetycznie wyższych cen niż przed rokiem powróciła Grecja, a pozostałe wiodące kierunki są obecnie mniej kosztowne niż przed rokiem. W szczególności dotyczy to Egiptu, który w minionym tygodniu „wrócił na pozycję wyraźnego lidera zniżek cen rok do roku".

Z kierunków o mniejszym znaczeniu nadal wyższe ceny rok do roku Traveldata odnotowała w wypadku podróży na Cypr (średnio o 217 złotych), a w mniejszej skali na Majorce (o 72 złote) i Malcie (o 62 złote). Znaczące zniżki średnich cen objęły w największym stopniu Tunezję (spadek o 182 zł), Albanię (o 169 zł) i Portugalię (o 146 złotych) , a w mniejszym stopniu Maroko (70 złotych).

Itaka najtańsza na czterech kierunkach

Oferty biur TUI Poland, 7islands, Coral Travel Wezyr Holidays i Exim Tours – wykazywały wśród dużych i średnich organizatorów największe spadki średnich cen, w porównaniu z ubiegłym sezonem. I tak TUI miał tańsze wyjazdy o 115, 7islands o 90, Coral o 65 a Exim o 55 złotych. W granicach średniej rynkowej (minus 29 złotych) utrzymywały ceny Rainbow i Prima Holiday. Oferty pozostałych biur były nieco droższe niż przed rokiem - od 1 do 45 złotych.

Pod względem liczby najmniejszych cen wyjazdów, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 24 kierunków i w trzech kategoriach hoteli, to po ostatnich korektach jak pierwsza firma uplasowała się Itaka (31 ofert). Wyprzedziła Exim (20 ofert), Rainbow (16) i Coral Travel (15 ofert). Po niedawnych korektach cen w Itace ma ona wraz z Eximem najwięcej ofert na niższych i średnich półkach cenowych (3* i 4*), zachowując jednocześnie pozycję zdecydowanego lidera w ofercie premium (5*).

Najwięcej najniższych cen wyjazdów do Egiptu miał w minionym tygodniu Coral Travel - 7, do Grecji i na Wyspy Kanaryjskie Itaka (po 8 ofert), a do Turcji Itaka i Coral Travel – po 4 oferty. Itaka również wyróżniła się w odniesieniu do Tunezji – 3 najlepsze oferty.

Źródło wszystkich wykresów, map i tabeli: Traveldata

Mimo tendencji spadkowej, trwającej z małymi wyjątkami od połowy stycznia, generalnie sprzedaż wycieczek w biurach podróży i jej dynamika pozostają na dobrym poziomie, a koniunktura w zorganizowanej turystyce wyjazdowej powinna zadowalać większość organizatorów – pisze prezes Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata Andrzej Betlej.

Betlej jak zwykle w poniedziałek komentuje wydarzenia z ostatniego tygodnia. Zaczyna od wspomnienia raportu Polskiego Związku Organizatorów Turystyki, który pokazał, że w segmencie imprez lotniczych dynamika sprzedaży rok do roku spadła do minus 1,6 procent ("W biurach podróży przedświąteczny nastrój"). Był to jednak – jak zauważa Betlej - skutek dość znacznego podniesienia się zeszłorocznej bazy odniesienia. Dynamika dwuletnia wyniosła plus 54,5 procent, podczas gdy tydzień wcześniej była na poziomie plus 120 procent.

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: W Grecji Mitsis nie do pobicia
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017 pomaga w pracy agenta
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: „Strelicje" pokonały „Ślicznotkę"
Turystyka
Turcy mają nowy pomysł na all inclusive
Turystyka
Włoskie sklepiki bez mafijnych pamiątek