Przychody z pośrednictwa (odsprzedawanie miejsc w samolotach innym touroperatorom) wyniosły 2,5 mln złotych i były niższe o 43,2 procent. Łączne przychody wyniosły więc 57,2 mln złotych, co dało wzrost o 29,4 procent.

Skumulowane przychody z imprez turystycznych spółki w całym pierwszym kwartale osiągnęły 213,6 mln złotych i były większe od zeszłorocznych z tego samego okresu o 22,3 procent. Na pośrednictwie w tym czasie spółka zarobiła o 49,2 procent mniej niż rok wcześniej (6,6 mln zł). W tej sytuacji łączne przychody spółki wyniosły 220,2 mln złotych, czyli o 17,3 procent więcej od przychodów za pierwszy kwartał zeszłego roku.

Z kolei przychody całej grupy spółek Rainbow w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2017 roku wyniosły 224 mln złotych, były więc o 17,7 procent lepsze od tych sprzed roku.