Jak wynika z badania zleconego przez magazyn branżowy "Travel Weekly" ("Travel Weekly Insight Report 2016"), brytyjscy turyści skłonni są wydać na przyszłoroczne wakacje zagraniczne więcej niż dotychczas. Analiza ankiet przeprowadzonych przez instytut Kantar TNS wśród ponad 1,2 tysiąca respondentów pokazuje, że prawie połowa (47 procent) dorosłych mieszkańców Zjednoczonego Królestwa planuje w ciągu najbliższych 12 miesięcy wycieczkę poza Wyspy, a 18 procent pytanych nie podjęło jeszcze decyzji, czy wyjedzie. 41 procent zamierza na wycieczkę przeznaczyć więcej pieniędzy niż rok wcześniej (wzrost o 11 punktów procentowych rok do roku). Zagraniczny wyjazd planuje także ponad połowa rodzin z dziećmi (wzrost o 9 punktów procentowych rok do roku).

Co ciekawe, coraz więcej osób planuje wyjechać na urlop poza szczytem sezonu. Zaledwie 14 procent z tych, którzy chcą w przyszłym roku podróżować za granicę, zamierza wyjechać w lipcu lub sierpniu. Oznacza to spadek o 11 punktów procentowych wobec 2016 roku. Wśród rodzin z dziećmi zmiana jest jeszcze większa i wynosi 23 punkty procentowe. Znacząca liczba pytanych nie zadecydowała jeszcze o terminie swojego głównego urlopu. Takiej odpowiedzi udzieliło 15 procent pytanych, czyli o 8 punktów procentowych więcej niż rok wcześniej. 22 procent badanych zadeklarowało, że planuje wyjazd w maju lub w czerwcu.

Badanie pokazało też, że Brytyjczycy skracają czas trwania wyjazdu. W grupie wiekowej od 16 do 44 lat konsumenci szukają głównie wycieczek na 7 nocy lub mniej, starsi, w wieku powyżej 45 lat - na osiem nocy lub więcej. Z analizy wynika też, że o 10 punktów procentowych (do 36 procent) spadło zainteresowanie wyjazdami typu "słońce i plaża". Prawie co piąty pytany (19 procent) nie podjął jeszcze decyzji, w jaki sposób będzie wypoczywał.