Betlej: Znakomite prognozy dla biur podróży

Jeśli nic nadzwyczajnego się nie wydarzy, biura podróży osiągną w przyszłym roku bardzo dobre wyniki. Wzrost ich sprzedaży może przekroczyć 10 procent – przewiduje ekspert

Aktualizacja: 06.12.2016 02:10 Publikacja: 06.12.2016 00:59

Betlej: Znakomite prognozy dla biur podróży

Foto: Filip Frydrykiewicz

Komentując wydarzenia z ostatniego tygodnia w komunikacie Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata jego prezes Andrzej Betlej zwraca uwagę, że zgodnie z danymi jakie publikuje Polski Związek Organizatorów Turystyki na podstawie systemu rezerwacyjnego MerlinX, skumulowana dynamika sprzedaży ofert biur podróży przekroczyła w 47 tygodniu tego roku poziom zeszłoroczny i osiągnęła wartość 32,5 procent wobec ubiegłorocznego rezultatu 31,8 procent. (Zobacz też: "PZOT: Klienci nie opuszczają biur podróży").

Co również ważne, wyższa od ubiegłorocznej sprzedaż wycieczek nie „zużyła" jeszcze w istotnym stopniu popytu na zagraniczne wyjazdy z biurami podróży.

Traveldata przygotowała wykresy ilustrujące dynamikę tygodniowej i skumulowanej sprzedaży wycieczek lotniczych w sezonach 2015/16 i 2016/17 . Widoczne na drugim z nich przecięcie się linii pokazuje moment przekroczenia (prawdopodobnie ostatecznego w obecnym sezonie) przez tegoroczną skumulowaną dynamikę sprzedaży jej wartości z roku ubiegłego.

Ceny rosną, bo ofert mało

Można z dużym prawdopodobieństwem założyć bardzo wysoki przyszłoroczny wzrost turystyki wyjazdowej Polaków, który nawet powinien osiągnąć wartości zbliżone do bardzo dobrego roku 2014 (ogółem o około 23 procent) – pisze Betlej, według którego szacowanie popytu na turystyczne wyjazdy w 2017 roku przez niektórych touroperatorów na kilka, najwyżej 10 procent, jest zbyt ostrożne.

„Obserwowane obecnie pierwsze niedobory ofert na niektórych kierunkach (np. Egipt) mogą natomiast oznaczać pojawienie się - obok składek na TFG, wzrostu cen hoteli na części kierunków (Hiszpania) oraz przejściowego wzrostu kursów walut – kolejnego czynnika stopniowego wzrostu cen wycieczek".

 

Jeśli nadal przewaga popytu nad podażą będzie niewielka, będzie to sprzyjać wzrostowi zysków biur podróży. Jest jednak prawdopodobne, że organizatorzy, widząc większy popyt, zwiększą podaż, a wtedy sytuacja się odwróci i ich rentowność spadnie - wywodzi autor.

Tegoroczny wzrost cen wyjazdów zimowych w okresie od ostatniego tygodnia września pokazuje mapa w dalszej części materiału.

Rośnie udział „egzotyki" w Wakacjach.pl

Betlej sięga do statystyk sieci agencyjnej Wakacje.pl (spółka Enovatis), by pokazać, jak zmienia się udział w jej sprzedaży wyjazdów zimowych do dalekich krajów. Sporządził ilustrujące to zjawisko wykresy.

Z wykresu dotyczącego bieżącego sezonu wynika, że w relacji do poprzedniego, znacznie wzrósł udział egzotyki (jako całości), która na razie stała się najważniejsza pozycją w rezerwacjach, wyprzedzając ubiegłorocznego lidera, czyli Hiszpanię.

Widoczne jest też stosunkowo słabe zaawansowanie sprzedaży egzotyki w lutym, czyli w miesiącu ferii zimowych m.in. w aglomeracji warszawskiej. Zaległości te mogą mieć związek z ponadprzeciętnie słabymi nastrojami konsumenckimi w dużych miastach, ale będą zapewne później nadrobione.

Warto też zaznaczyć, że prawie 36-procentowy (na razie) udział egzotyki w obecnych rezerwacjach przekłada się na jej ponad 50-procentowy udział w przychodach ze sprzedaży imprez turystycznych gdyż wyjazdy te są znacznie droższe niż na kierunki bliższe – komentuje ekspert.

Z wykresu wynika też, że rola sprzedanych wycieczek do Egiptu znacznie maleje wraz z oddalaniem się terminu wyjazdu, co wyraźnie wskazuje na „lastowy" charakter tego kierunku. Z kolei stosunkowo duży udział wyjazdów narciarskich (Włochy i Austria) w miesiącach późniejszych, zwłaszcza w porównaniu z poprzednim sezonem pokazuje znaną tendencję do rezerwowania ich stosunkowo z dużym wyprzedzeniem – wyjaśnia autor.

Zaskakiwać może również – zwraca uwagę - bardzo duży na tym etapie udział wyjazdów na Maltę, który około 2,5-krotnie przewyższa jej udział w ubiegłym sezonie (nie uwidoczniony na wykresie dotyczącym poprzedniego roku). Wytłumaczeniem może być, że wyjazdy te organizowane są w oparciu o przeloty tanimi liniami, co powoduje wzmożoną mobilizację do wczesnego zakupu wycieczek, gdyż w dość powszechnym przekonaniu przeloty tanimi liniami wraz ze zbliżaniem się terminu wylotu szybko stają się coraz droższe.

 

Dobre wyniki Rainbow, bez efektu na giełdzie

Kolejny temat komentarza prezes Traveldaty poświęca analizie wyników biura podróży Rainbow. Z raportu o przychodach tej spółki w październiku wynika, że w rachunku 12-miesięcznym, zbliżył się on do granicy miliarda złotych ("Rainbow - prawie 6 procent wzrostu w październiku"). W listopadzie na pewno ją przekroczy, dzięki czemu Rainbow jako drugie krajowe biuro podróży po Itace (1,7 mld zł przychodów z imprez turystycznych w 2016 r.) znajdzie się w „ekskluzywnym klubie miliarderów".

Sytuacja ta nie przekłada się jednak na razie zbyt wyraźnie – zauważa Betlej - na notowanie akcji Rainbow na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Może się to wiązać z generalnie niekorzystnym klimatem wokół turystyki wywołanym w dużej mierze wzrostem obaw turystów przed terroryzmem – snuje domysły autor. Ten sam strach oddziaływał niekorzystnie na notowania firm turystycznych w Europie (np. TUI Group i Thomasa Cooka).

Wyniki osiągnięte w ostatnim kwartale sugerują jednak poprawę składnika wyceny Rainbow wynikającego bezpośrednio z jego działalności – uważa ekspert, według którego ta wartość wzrosła o prawie 5 procent.

Ferie droższe o 163 złote niż przed rokiem

W kolejnej części materiału prezes Traveldaty przechodzi do omówienia porównania cen. Tym razem materiał obejmuje porównanie kosztów wyjazdów z biurami podróży z wylotami w szczycie sezonu zimowego 2016/17 (13.02 - 19.02 2017), czyli w pierwszym tygodniu ferii szkolnych w województwie mazowiecki.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami w okresie 13 - 19 lutego, średnia cena wzrosła o 60 złotych, (poprzednio zwyżkowała o 71 i 67 złotych, a wcześniej spadła o 12 złotych i wzrosła o 182 złote). Największy wzrost średniej ceny odnotowano na wycieczki na Wyspy Kanaryjskie – Gran Canarię (297 zł), Fuerteventurę (163 zł) i Teneryfę (122 złote). Spadki cen były znacznie mniejsze i wyniosły w Maroku 48 złotych, a na Synaju i w Hurghadzie zaledwie 8 i 6 złotych.

Zmiany cen wycieczek jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje mapa*.

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów z okresu pierwszego tygodnia ferii zimowych dla województwa mazowieckiego w latach 2016 (okres 1 - 7 lutego) i 2017 (okres 13 - 19 lutego) zebranych w tym samych okresach października pokazuje, że po ostatnim wzroście obecna średnia cena jest wyższa wobec średniej ceny sprzed roku o 163 złote, czyli w wyraźnie większej skali niż w poprzednich zestawieniach (122, 43, 53 i 52 złote). Jedna z przyczyn wzrostu cen wycieczek jest osłabienie złotego obserwowane w ostatnich czterech tygodniach a komentowane często jako uboczny skutek wyniku wyborów w USA. Rok temu średnie ceny wobec poprzedzającego sezonu również były wyższe, ale w znacznie mniejszej skali, a mianowicie o 45 złotych.

 

Spośród dwóch najważniejszych kierunków zimowych tym (nie licząc egzotyki jako całości), który nadal wykazuje większy wzrost cen rok do roku są Wyspy Kanaryjskie droższe o średnio 252 złote niż ubiegłym sezonie (poprzednio były droższe o 108, 22, 76 i 118 złotych). Przed rokiem Kanary również wykazały wzrost, który był jednakże niewielki i wyniósł 37 złotych. Spośród wysp na tym kierunku największy średni roczny wzrost średniej ceny wykazuje obecnie najbardziej przeceniona przed rokiem Gran Canaria – o 856 złotych, a spadek najbardziej drożejąca przed rokiem wyspa Lanzarote.

Znacznie większe niż dotychczas zwyżki cen wobec okresu sprzed roku wykazuje obecnie Egipt, gdzie ceny wzrosły powyżej poziomów z sezonu 2015/16 o średnio 97 złotych (w poprzednich zestawieniach było to 66, 2, 5 i 13 złotych). Rok temu ceny wzrastały w dość podobnej skali bo o 109 złotych. Wyższe są teraz ceny w Hurghadzie i w Marsa Alam – o średnio 174 i 91 złotych, a o średnio 45 złotych tańsze są wycieczki na Synaj. W bieżącej sytuacji wzrostom cen na kierunkach egipskich sprzyja silne osłabienie złotego wobec amerykańskiej waluty – w okresie ostatnich 4 tygodni z 3,88 do 4,20 złotego za dolara, czyli o ponad 8 procent oraz zwiększony popyt na ten kierunek, który sprawił, że dużemu uszczupleniu uległa liczba ofert najbardziej poszukiwanych przez turystów. W średnim i dłuższym terminie korzystniejszemu kształtowaniu się cen wycieczek do Egiptu powinna pomóc niedawna bardzo głęboka dewaluacja miejscowej waluty.

Z mniejszych kierunków znacznie droższe niż przed rokiem są teraz Cypr i Portugalia – o 502 i 146 złotych, a sporo niższe są średnie ceny wyjazdów do Maroka – o 247 złote.

Traveldata zauważyła, że koszty podróży z biurami stosunkowo systematycznie i dość istotnie rosną z tygodnia na tydzień. powodem jest – pisze Betlej - wzrost cen pokojów hotelowych, słabnąca złotówka, znaczący popyt, a ostatnio również składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Najbardziej wzrosły ceny na dwóch ważnych kierunkach zimowego wypoczynku, czyli na Wyspach Kanaryjskich i w Egipcie. Warto też zwrócić uwagę na znaczący wzrost relatywny średnich cen na tych kierunkach, który sięga już kilkunastu procent. Sytuacja taka prowadzi do konkluzji, że ten sezon zimowy może należeć do tych, w których wczesne rezerwacje przyniosły klientom szczególnie istotne korzyści – komentuje ekspert.

Skalę zmian średnich cen wycieczek wobec ich poziomu w ostatnim tygodniu września tego roku na poszczególnych kierunkach ilustruje mapa.

Itaka liderem niskich cen

W obecnym zestawieniu spośród dużych biur podróży jedyne zniżki średnich cen wycieczek w porównaniu z ubiegłym sezonem prezentują biura Neckermann i Rainbow, których wyjazdy były w zeszłym tygodniu tańsze o około 120 złotych – ujawnia Andrzej Betlej .

Wzrost średnich cen, ale znacząco niższy niż przeciętny (77 zł wobec średniej 163 zł) prezentuje oferta biura Itaka, nieco niższy od średniej biuro Wezyr – o około 135 złotych, a oferty biur Sun & Fun, Exim Tours i TUI są już wyraźnie droższe niż miało to miejsce przed rokiem.

W tym, co ma dla turystów największe znaczenie, a zatem w bezwzględnym poziomie bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 10 zimowych destynacjach oraz w trzech kategoriach hoteli, pozycję lidera wśród dużych organizatorów nadal zajmuje biuro Itaka, które we wczesnym okresie sprzedaży first minute często i skutecznie stosuje politykę bardzo niskich cen wycieczek. W ostatnim tygodniu dysponowała najbardziej korzystnymi ofertami w liczbie 14 przed biurami Rainbow (10 ofert) i Wezyr (6 ofert - na kierunkach egipskich).

Wśród mniejszych organizatorów nadal zwracają uwagę propozycje biura Ecco Holiday z bardzo wysoką jak na biuro średniej wielkości liczbą 11 najbardziej atrakcyjnych ofert. Organizator ten w dużym stopniu wykorzystuje w swoich imprezach przeloty tanimi liniami lotniczymi, a te (na wyloty w lutym) pozostają na niektórych trasach jeszcze relatywnie tanie lub nawet tanieją, jak w wypadku połączeń Wizz Aira.

Wizz Air tanieje szalenie

Wobec ostatniego zestawienia ceny biletów w Ryanairze dla przelotów na kierunkach turystycznych na okres wylotów w pierwszym tygodniu ferii zimowych (13 - 19 lutego) wzrosły średnio o 44 złote, z 612 do 656 złotych (poprzednio wzrosły o 23 złote, spadły też o 23 złote, a wcześniej wzrastały o 42 i 2 złote). W nieco mniejszym stopniu zwyżkowały ceny rejsów na Wyspy Kanaryjskie – z 949 do 1000 złotych, czyli o 5,4 procent, a większym na pozostałych kierunkach – z 410 do 450 złotych, czyli o prawie 10 procent. Rekordzistą wszystkich wzrostów zostało połączenie z Warszawy na Teneryfę - o 190 złotych, a spadków - też na Teneryfę, ale z Krakowa, gdzie cena spadła o 85 złotych.

Kolejny raz mocno spadły ceny w liniach Wizz Air – średnio o 221 złotych, z 822 do 601 złotych (poprzednio spadały o 151 i 102 złote). Największą zniżkę cen zanotowały przeloty z Warszawy do Larnaki i na Teneryfę - o 920 i 665 złotych, a zwyżkę z Gdańska do Barcelony – o 350 złotych.

W porównaniu rok do roku Ryanair miał w minionym tygodniu średnią cenę na kierunkach turystycznych wyższą od ceny sprzed roku o 63 złote (poprzednio była wyższa o 63 złote, a wcześniej niższa o 13 i 8 złotych i wyższa o 23 złote). Większy był wzrosty cen rok do roku kierunków kanaryjskich – średnio o 134 złote, podczas gdy pozostałe kierunki zanotowały zwyżkę – o 28 złotych. Największy wzrost cen rok do roku wykazało połączenie z Warszawy na Gran Canarię – o 640 złotych, a spadek - z Wrocławia na Teneryfę, o 120 złotych – wymienia Betlej.

Znacznie wyższe niż przed rokiem pozostają natomiast ceny w Wizz Airze, a wzrost ten wyniósł średnio 264 złote (poprzednio 279 i 350 złotych). Najbardziej rok do roku wzrosły ceny przelotów z Warszawy do Barcelony – o 881 złotych, a spadków nie odnotowano.

Ostatnie ceny przelotów czarterowych oraz tanimi liniami na najważniejszych kierunkach w polskiej turystyce wyjazdowej wraz z ich zmianami rok do roku przedstawia poniższa mapa.

Źródło wykresów i map: Traveldata

*Mapy przedstawiają zmiany cen wobec poprzedniego tygodnia, a nie wobec poprzedniego zestawienia, gdyż obecnie zestawienia są sporządzane co dwa tygodnie, czyli naprzemiennie dla zimy i lata. Wersję odniesienia wobec poprzedniego tygodnia wybraliśmy kierując się przekonaniem, że ostatnie zmiany są ważniejsze dla obrazu aktualnej sytuacji, a różnicę cen wobec poprzedniego zestawienia można łatwo uzyskać porównując ceny z dwóch kolejnych edycji raportów.

Komentując wydarzenia z ostatniego tygodnia w komunikacie Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata jego prezes Andrzej Betlej zwraca uwagę, że zgodnie z danymi jakie publikuje Polski Związek Organizatorów Turystyki na podstawie systemu rezerwacyjnego MerlinX, skumulowana dynamika sprzedaży ofert biur podróży przekroczyła w 47 tygodniu tego roku poziom zeszłoroczny i osiągnęła wartość 32,5 procent wobec ubiegłorocznego rezultatu 31,8 procent. (Zobacz też: "PZOT: Klienci nie opuszczają biur podróży").

Co również ważne, wyższa od ubiegłorocznej sprzedaż wycieczek nie „zużyła" jeszcze w istotnym stopniu popytu na zagraniczne wyjazdy z biurami podróży.

Pozostało 96% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: W Grecji Mitsis nie do pobicia
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017 pomaga w pracy agenta
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: „Strelicje" pokonały „Ślicznotkę"
Turystyka
Turcy mają nowy pomysł na all inclusive
Turystyka
Włoskie sklepiki bez mafijnych pamiątek
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy