- To, że nasze działania zostały dostrzeżone przez tak ważną instytucję, daje nam ogromną satysfakcję i mobilizuje to jeszcze większego wysiłku – mówi Wojciech Skoczyński, prezes Grecos Holiday, cytowany w komunikacie prasowym.

Raport London Stock Exchange Group wskazuje najbardziej dynamiczne europejskie firmy, kluczowe dla rozwoju i wzrostu gospodarczego naszego kontynentu. „1000 firm, które zainspirują Europę" to inicjatywa mająca na celu wyłonienie najbardziej obiecujących, innowacyjnych i dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw, które zgodnie z prognozą odegrają kluczową rolę w budowaniu wzrostu gospodarczego i nowych miejsc pracy. W zestawieniu London Stock Exchange Group znalazło się 30 polskich firm, reprezentujących różne branże. Ich skumulowana roczna stopa wzrostu wynosi 155 procent, wobec europejskiej średniej w wysokości 71 procent.

Wyróżnione przedsiębiorstwa otrzymają dostęp do programu Elite – platformy łączącej ponad 440 innowacyjnych i szybko rozwijających się firm. Elite zapewnia wsparcie w kolejnych etapach rozwoju: kompleksowy program szkoleń, wsparcie finansowe i kontakty z europejskim środowiskiem inwestorów.