Jaki VAT na usługi organizacji kolonii?

Organizator obozów dla dzieci i młodzieży zapłaci 8-procentową daninę, jeśli miejscem zakwaterowania są jego własne ośrodki. W innych przypadkach właściwa jest procedura marży i 23-procentowa stawka podatku

Publikacja: 03.11.2016 10:28

Jaki VAT na usługi organizacji kolonii?

Foto: Fotorzepa, Marian Zubrzycki MZub Marian Zubrzycki

Osoba fizyczna chciałaby rozszerzyć prowadzoną działalność o organizację obozów i kolonii dla dzieci. Według jakiej stawki VAT opodatkowane są takie usługi? – pyta czytelniczka.

Według stosowanego dla celów podatkowych cennika (PKWiU z 2008 roku) usługi organizacji kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży są klasyfikowane jako pozostałe usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania bez obsługi (PKWiU 55.20.19.0). Są zatem opodatkowane VAT według stawki 8-procentowej, jako usługi związane z zakwaterowaniem (zob. art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 163 załącznika nr 3 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT).

Stawka ta ma jednak zastosowanie tylko wtedy, gdy kolonie i obozy organizowane są we własnych ośrodkach. Wynika to z tego, że w innych przypadkach usługi organizacji kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży mają charakter usług turystyki opodatkowanych według procedury marży. Usługi takie są zaś, co do zasady, opodatkowane VAT według stawki podstawowej 23 procent.

Potwierdzają to w udzielanych wyjaśnieniach organy podatkowe, czego przykładem mogą być: interpretacja Izby Skarbowej w Łodzi z 26 czerwca 2014 r. (IPTPP4/443-216/14-4/MK), interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 4 sierpnia 2015 r. (ILPP2/4512-1-354/15-4/AK), a także interpretacje Izby Skarbowej w Katowicach z 16 marca 2016 r. (IBPP1/4512-969/15/AW) i z 8 czerwca 2016 r. (IBPP1/4512-155/16/MG).

Jak czytamy w pierwszym z ww. pism: „w przedmiotowej sprawie szczególna procedura opodatkowania określona w art. 119 ust. 1 ustawy będzie miała zastosowanie tylko do świadczeń (nocleg, transport, wyżywienie, ubezpieczenie itd.) nabywanych przez wnioskodawcę od innych podatników przy świadczeniu usług dla bezpośredniej korzyści turystów. Oznacza to, że usługi te stanowią usługę turystki i obligatoryjnie podlegają szczególnej procedurze opodatkowania marży, gdzie zastosowanie znajduje stawka podstawowa, tj. 23 procent. Zatem marżę od usługi polegającej na organizacji obozów/wyjazdów sportowych (z wyłączeniem usług własnych) należy opodatkować podstawową stawka podatku w wysokości 23 procent". Z treści pytania nie wynika, aby usługi organizacji kolonii i obozów miały być świadczone we własnym ośrodku czytelniczki. Najprawdopodobniej zatem usługi te – jako usługi turystyki opodatkowane według procedury marży – będą opodatkowane VAT według stawki podstawowej 23 procent.

W przypadku świadczenia usług turystki odrębnemu opodatkowaniu podlegają jednak tzw. usługi własne. Dotyczy to również organizacji kolonii i obozów zaliczanych do usług turystyki. W konsekwencji w przedstawionej sytuacji możliwe są dwa scenariusze.

Pierwszy z nich zakłada, że w skład organizowanych przez osobę fizyczną usług organizacji obozów i kolonii dla dzieci nie wchodzą usługi własne. Wówczas usługi te będą w całości opodatkowane VAT według stawki 23 procent (z zastrzeżeniem, że podstawą opodatkowania tych usług będzie w całości marża netto).

Drugi scenariusz zakłada, że świadczone usługi organizacji obozów i kolonii będą się częściowo składać z usług własnych. Wówczas usługi te w części, w jakiej składać się będą z nabytych towarów i usług, będą opodatkowane VAT według stawki 23 procent (i w części tej podstawą opodatkowania będzie marża). Natomiast w części, w jakiej składać się będą z usług własnych, będą opodatkowane według stawek właściwych dla tych usług (np. stawki 8 procent w przypadku transportu osób czy zwolnień od podatku obejmujących niektóre usługi edukacyjne). Potwierdzają to w udzielanych wyjaśnieniach organy podatkowe, czego przykładem może być interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 4 sierpnia 2015 r. (ILPP2/4512-1-354/15-4/AK). W piśmie tym czytamy, że „usługi nabywane od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty winny być opodatkowane stawką podatku w wysokości 23 procent. W stosunku do pozostałych usług związanych z usługą organizowania obozu sportowo-rekreacyjnego (tj. w przypadku tzw. usług własnych) zainteresowany winien je opodatkować, stosując zasady ogólne, czyli stawki podatku od towarów i usług określone dla poszczególnych usług lub też stosując zwolnienie, jeśli wynika ono z przepisów".

Osoba fizyczna prowadzi działalność w zakresie organizacji obozów i kolonii dla dzieci. Zorganizowała obóz składający się z następujących świadczeń:

1) zakwaterowanie uczestników obozu,

2) wyżywienie uczestników obozu,

3) ubezpieczenie uczestników obozu,

4) zapewnienie kadry instruktorskiej,

5) transfer uczestników na miejsce obozu i z powrotem (autokarem),

6) pamiątki obozowe (koszulki i nagrody w konkursach dla uczestników).

Wszystkie wymienione świadczenia osoba fizyczna nabyła od podmiotów zewnętrznych. Oznacza to, że świadczona przez osobę fizyczną usługa organizacji obozu dla dzieci jest opodatkowana VAT w całości według stawki 23 procnt.

Inaczej byłoby, gdyby np. transfer uczestników na miejsce obozu i z powrotem odbył się własnym autokarem osoby fizycznej, natomiast pozostałe świadczenia osoba ta nabyła od podmiotów zewnętrznych. Wówczas usługa organizacji obozu dla dzieci byłaby opodatkowana VAT według stawki 23 procent, z wyłączeniem własnej usługi przewozu dzieci, która byłaby w takim przypadku opodatkowana VAT według stawki 8 procent.

Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: W Grecji Mitsis nie do pobicia
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017 pomaga w pracy agenta
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: „Strelicje" pokonały „Ślicznotkę"
Turystyka
Turcy mają nowy pomysł na all inclusive
Turystyka
Włoskie sklepiki bez mafijnych pamiątek
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy