Resort dyplomacji przypomina, że należy być szczególnie uważnym zwłaszcza w miejscach odwiedzanych przez cudzoziemców i w ośrodkach turystycznych. Zaleca, by unikali wszelkich zgromadzeń publicznych i przypomina, że mimo zniesienia (1 kwietnia 2015 roku) stanu wojennego, w Tajlandii nadal obowiązują szczególne środki bezpieczeństwa, m.in. zakaz zgromadzeń o charakterze politycznym.

Osobom przebywającym w Tajlandii zaleca się uważne śledzenie informacji i doniesień mediów o stanie bezpieczeństwa, stosowanie się do zaleceń przedstawicieli biur podróży, władz lokalnych i służb porządkowych, a także śledzenie komunikatów MSZ i polskiej ambasady w Bangkoku.

W serii wybuchów w południowej części Tajlandii zginęły co najmniej 4 osoby, a kilkanaście zostało rannych.