Zarząd Rainbow Tours planuje, że przeznaczy na dywidendę 5,03 mln zł, czyli 0,35 zł na akcję (przy obecnym kursie stopa dywidendy wyniosłaby 2 proc.). W komunikacie zastrzeżono, że ostateczna kwota zysku przeznaczonego do podziału może ulec zmianie. Z zysku za 2012 r. łódzka grupa wypłaciła ok. 575 tys. zł, czyli 0,04 zł na akcję.

Ubiegły rok był dla Rainbow Tours udany. Grupa osiągnęła 776 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec 608 mln zł w 2012 r. Zysk operacyjny zwiększył się z 13,5 mln zł do 55,3 mln zł, a zysk netto z 2,8 mln zł do 13,3 mln zł. Duży wzrost odnotowano także na poziomie przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej - w 2013 r. wyniosły 55,3 mln zł wobec 13,5 mln zł w 2012 r.

Z wydanej w połowie lutego notki analityków UniCredit wynika, że zarząd Rainbow Tours spodziewa się w tym roku wzrostu sprzedaży o 20–30 proc. W efekcie w tym roku skonsolidowane obroty Rainbow Tours mogą sięgnąć, a nawet przekroczyć 1 mld zł. Wcześniej prezes Grzegorz Baszczyński zapowiadał, że celem spółki jest 2-proc. rentowność netto (w 2012 wyniosła 0,5 proc., w 2013 r. zwiększyła się do 1,7 proc.). Zdaniem zarządu w tym może sięgnąć 2–2,5 proc. Wzrost ma być możliwy głównie za sprawą podniesienia cen i lepszej struktury oferty.

Dzisiaj z powodu obaw o eskalację konfliktu pomiędzy Ukrainą a Rosją akcje Rainbow Tours tanieją o 3,5 proc., do 17,76 zł (na początku 2013 r. płacono za nie 4,2 zł).