Rail Baltica to trasa łącząca Polskę z krajami nadbałtyckimi. Jej modernizacja jest jednym z priorytetów Komisji Europejskiej. Prace są współfinansowane  z dotacji unijnych z kończącej się perspektywy. Modernizacja kolejnych odcinków linii kolejowej od Sadownego przez Białystok do granicy z Litwą jest planowana w kolejnej perspektywie finansowania UE na lata 2014 – 2020.

Po zakończeniu dzisiaj rozpoczętych prac pociągi  pasażerskie po torach będą mogły poruszać się  z prędkością 160 km/h, a towarowe – 120 km/h.  Maksymalna prędkość będzie mogła zostać podwyższona do 200 km/h.

Modernizacja 70 km odcinka torów rozpoczęła się od  prac na odcinku Tłuszcz – Łochów od demontażu istniejącej infrastruktury. Na początku 2014 roku po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń na budowę rozpocznie się odbudowa linii. Jej zakończenie planowane jest na 2015 rok.

W trakcie trwania prac ruch pociągów będzie odbywał się po jednym torze. Pociągi dalekobieżne będą jeździły objazdem przez Legionowo  i Tłuszcz.

Prace na kolejnym odcinku  z Warszawy Rembertowa do Zielonki ruszą w pierwszych miesiącach 2014 roku.