Biura podróży - mocne i słabe punkty liderów

Itaka urosła, że aż strach, TUI szuka ciągle zysków, Rainbow Tours radziłby sobie lepiej sam, Wezyr dostał zastrzyk pieniędzy, Neckermann siedzi na kapitale, a Sun & Fun szuka nowych kierunków

Publikacja: 05.06.2013 09:38

Biura podróży - mocne i słabe punkty liderów

Foto: Filip Frydrykiewicz

Zobacz pełną tabelę z ratingami największych biur podróży

Itaka

– biuro jest zdecydowanym liderem polskiej zorganizowanej turystyki wyjazdowej. Jego udział w przychodach ze sprzedaży imprez turystycznych czołowej dwudziestki piątki  wynosi prawie 30 procent, a w całym rynku przekracza jedną czwartą. Tak silna pozycja jest rezultatem bardzo dynamicznego rozwoju touroperatora w latach 2004 – 2011 oraz regularnego wypracowywania dodatniego wyniku finansowego. Jest to w turystyce wyjazdowej niezwykle rzadkie połączenie, szybki wzrost prowadzi bowiem w tej branży z reguły do istotnego osłabienia osiąganych wyników finansowych.

Biuro ma bardzo rozbudowaną i zróżnicowaną pod względem charakteru i zasięgu geograficznego paletę wyjazdów „pobytowych" i wycieczek objazdowych.

W 2012 r. Itaka ograniczyła dynamikę wzrostu, co przy tak dużym udziale w rynku jest jednak uzasadnione i powinno dodatkowo utrwalać jej stabilność finansową. Na jej ocenę duży wpływ ma fakt, że fundusze własne wykazują jedynie umiarkowaną wielkość w relacji do bardzo dużych rozmiarów działalności biura.

TUI Poland

– biuro należy do największego europejskiego koncernu turystycznego TUI Travel Plc z siedzibą w Londynie. Ostatnio rozwija się bardzo dynamicznie i jest teraz niekwestionowanym numerem dwa na polskim rynku. Touroperator przez cztery ostatnie lata ponosił straty, ale został przez właściciela dokapitalizowany, co pozwoliło mu zachować dobry poziom ratingu.

Biuro rozszerza ofertę na wyjazdy z niższej półki, za to tańsze. Usilnie dąży do obniżenia kosztów dystrybucji, rezygnuje więc ze współpracy z wieloma agentami, a udziela rabatów i w inny sposób zachęca klientów do kupowania przez Internet i w call center oraz w jego placówkach firmowych.

W tym roku dynamika TUI Poland znacznie spadła, co daje duże szanse na osiągnięcie długo oczekiwanego dodatniego wyniku finansowego. Fakt ten dodatkowo uzasadnia zachowanie pozytywnej perspektywy dla touroperatora.

Rainbow Tours

– jedyne biuro notowane na warszawskiej giełdzie, co sprzyja jego przejrzystości.Zaskakuje umiejętnością pogodzenia szybkiego wzrostu sprzedaży z zachowaniem dodatniego wyniku finansowego. W jego palecie produktów dużą rolę odgrywają dochodowe wycieczki egzotyczne i objazdowe. Stabilności finansowej touroperatora sprzyja również duży udział sprzedaży poprzez własne kanały dystrybucji.

Biuro cieszy się bardzo dobrymi notowaniami w rankingach konsumenckich, co świadczy o wyróżniającej się jakości świadczonych usług. Słabszą stronę touroperatora stanowią pozostałe spółki jego grupy kapitałowej, które z reguły prezentują słabe wyniki finansowe.

Wezyr Holidays

– biuro należy do dużej tureckiej grupy turystycznej OTI Holding z siedzibą w Stambule. W latach 2009 – 2010 wykazało wysokie straty. W latach 2011 – 2012 touroperator jednak bardzo poprawił wyniki finansowe, a ostatnio został dokapitalizowany przez właściciela 19 mln złotych, co umożliwiło przyznanie mu lepszego ratingu.

W latach wcześniejszych biuro koncentrowało się głównie na Turcji i Egipcie, ale ostatnio wyraźnie różnicuje geograficznie swoją ofertę. W sprzedaży bazuje głównie na sieci agentów, którym oferuje większe niż inni prowizje, a własną sieć dystrybucji rozwija jedynie w ograniczonym zakresie. Dotychczas Wezyr oferował wycieczki po bardzo atrakcyjnych cenach, co wspierało wysoką dynamikę rozwoju touroperatora.

Ostatnie podniesienie kapitału, rozszerzanie działalności na inne kierunki i mniej agresywna polityka cenowa świadczą, że biuro przestało już upatrywać głównego źródła wzrostu w niskich cenach na rzecz szerszej oferty produktowej i zrównoważonych finansów. Takie podejście jest uzasadnieniem dla przyznania touroperatorowi pozytywnej perspektywy.

Neckermann Polska

– biuro należy do drugiego europejskiego koncernu turystycznego Thomas Cook Plc z siedzibą w Londynie. Przed ponad dekadą zajmowało na rynku pozycję lidera, jednak jego cechą charakterystyczną była stosunkowo mała dynamika rozwoju. Spowodowało to wypadnięcie biura ze ścisłej czołówki touroperatorów, ale sprzyjało osiąganiu dobrych wyników finansowych. W ich rezultacie touroperator zgromadził znaczące fundusze własne (stąd wysokie ratingi). Obecna ocena biura N/A nie wynika absolutnie z jego niepewnej sytuacji finansowej, ale z faktu niedostarczenia odpowiednich danych w ustalonym terminie.

Sun & Fun

– biuro skoncentrowane dawniej w znacznym stopniu na kierunkach północnej Afryki i konkurujące na rynku niską ceną oferowanych wycieczek. Obecnie stopniowo różnicuje swoją ofertę, co powinno doprowadzić do mniejszego uzależnienia od ciągle niestabilnych rynków  Egiptu i Tunezji. Główną przyczyną niezbyt wysokiego ratingu są małe fundusze własne i nadal zbytnia koncentracja geograficzna produktu. Generalnie biuro poprawiło wyniki i zmierza w kierunku lepszej oceny.

Alfa Star

– biuro skoncentrowane w znacznym stopniu na kierunkach egipskich, co przynosiło niezłe efekty w okresie wysokiej koniunktury w turystyce wyjazdowej. Wzrost konkurencji na tych rynkach oraz chwiejna koniunktura znacząco osłabiły jednak dawną mocną pozycję biura. Od 2008 roku biuro traci udziały w rynku oraz ma problemy z odzyskaniem przedkryzysowej, dobrej rentowności.Trudności z pozyskaniem informacji biznesowych od touroperatora spowodowały określenie perspektywy ratingu jako nieznanej.

Exim Tours

– w sierpniu 2011 roku działalność prowadzona wcześniej pod tą marką turystyczną przez Exim Tours Sp. z o.o. została przejęta przez Exim S.A. W maju 2012 roku 51 procent jego właściciela (czeski Exim) nabył niemiecki koncern REWE (z datą wsteczną 1 stycznia 2012 roku).

Stosunkowo niski rating touroperatora jest głównie rezultatem jego bardzo niskiej gwarancji ubezpieczeniowej. Biorąc natomiast pod uwagę informacje na temat bieżącej i planowanej działalności biura otrzymało ono perspektywę pozytywną.

Grecos Holiday

– biuro prawie całkowicie skoncentrowane na Grecji, systematycznie umacnia pozycję wyspecjalizowanego biura podróży (obecnie już wicelidera). Wykazuje dużą dynamikę wzrostu połączoną z dobrymi wynikami finansowymi. Rozszerza zasięg działania o nowe wyspy i wycieczki objazdowe i ma korzystne notowania w rankingach konsumenckich. Rezultatem tych i innych czynników jest największy awans w rankingach z powodów biznesowych (innych niż podwyższenia kapitałów) oraz pozytywna perspektywa rankingu.

Logos Tour, CT Poland, Logos Travel

– trzy biura o bardzo wysokich ratingach, których głównym przedmiotem działalności jest organizowanie wyjazdów do krajów egzotycznych. Podmioty takie łączą stosunkowo niskie ryzyko działalności z wysokimi poziomami funduszy własnych, rentowności oraz wyników finansowych. Wszystkie trzy mają ratingi AA+ oraz stabilną perspektywę, bo brak wyraźnych wskazań do zmiany przyznanych ocen.

GTI Travel

– biuro wchodzi w skład tureckiego holdingu KayiGroup. W latach 2009 – 2010 poniosło bardzo wysokie straty, które zdecydowały o jego późniejszych niekorzystnych wskaźnikach finansowych. Ostatnio touroperator poprawia stopniowo wyniki i został też w sierpniu 2012 r. dokapitalizowany przez właściciela kwotą 5,25 miliona złotych. Skala tych zdarzeń jest jednak na razie niewystarczająca dla poprawy ratingu biura. (Uwaga - tekst jest tożsamy z tekstem, który ukazał się w wersji papierowej dodatku do "Rz" "Spokojne Wakacje". Został oddany do druku przed ogłoszeniem niewypłacalności przez GTI Travel)

Ecco Holiday

– po słynnym odwołaniu kilku tysięcy wycieczek wiosną 2012 r. biuro zmieniło sposób działania. Zmniejszyło skalę działalności, ograniczając wyjazdy czarterowe, częściowo zastępując je  wyjazdami opartymi na  przelotach rejsowych. Jednocześnie przejęło trzy mniejsze firmy turystyczne (w tym specjalizującego się w egzotyce Ecco Travel), należące do tego samego właściciela (SKOK-ów), co znacznie powiększyło jego bazę kapitałową. Te dwa czynniki zadecydowały o radykalnej poprawie ratingu, który wskazuje obecnie na praktyczny brak ryzyka dla klientów przy korzystaniu z usług tego biura.

Interhome

– biuro należy do Interhome AG, które z kolei jest 100-procentową własnością drugiego szwajcarskiego touroperatora Hotelplan AG. Ma najwyższy możliwy rating, który wynika z wysokich funduszy własnych, wysokiej rentowności i zysków oraz relatywnie stabilnego rozmiaru działalności. Zarazem nie jest organizatorem wyjazdów pakietowanych (przejazd lub przelot plus noclegi). Czynniki te powodują, że jest to najbardziej stabilne finansowo biuro w zestawieniu.

7islands

– biuro skoncentrowane prawie całkowicie na organizowaniu wypoczynku w Grecji. Wykazuje bardzo dużą dynamikę rozwoju związaną z bardzo atrakcyjnymi cenami na kierunkach, na których działa. Systematycznie poprawiające się wyniki finansowe zadecydowały o poprawie ratingu o dwa szczeble oraz utrzymaniu perspektywy wskazującej na prawdopodobieństwo kolejnej poprawy w przyszłości.

Almatur Polska, Almatur Katowice

– biura mają silną pozycję w stosunkowo mniej ryzykownym segmencie turystyki młodzieżowej. Wyróżniają się na rynku dużą stabilnością biznesową oraz korzystnym poziomem wskaźników istotnych dla bezpieczeństwa klientów. Mają podobne profile działalności i funkcjonują w porozumieniu (konsorcjum) biznesowym. Almatur Katowice otrzymał perspektywę pozytywną ponieważ bardzo zbliżył się do granicy wyższego ratingu i prawdopodobieństwo jego poprawy jest znaczne.

Transparentność w takiej branży, jaką jest zorganizowana turystyka zagraniczna, jest sprawą dużej wagi. To dzięki niej agenci oraz ich klienci mogą się w przybliżeniu zorientować o stopniu ryzyka związanego z korzystaniem z usług danego biura. Dlatego jednym z celów tego zestawienia jest również pokazanie, którzy touroperatorzy chętnie dzielą się informacjami na temat swojego biznesu, a którzy nie chcą lub też nie potrafią takiej informacji przygotować. Oprócz biur wyżej omówionych transparentnością wykazały się również biura Trade&Travel, Fun Club, Olimp i Wygoda Travel, a spośród nowych biur zaproszonych do współpracy – Best Reisen Group oraz Biuro Usług Turystycznych BUT.

Część touroperatorów niestety nie dostarczyła na czas odpowiednich danych, w związku z czym znowelizowany rating nie mógł być dla nich określony i w konsekwencji otrzymały one  sygnaturę N/A.

Przeczytaj, jak powstają ratingi

Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: W Grecji Mitsis nie do pobicia
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017 pomaga w pracy agenta
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: „Strelicje" pokonały „Ślicznotkę"
Turystyka
Turcy mają nowy pomysł na all inclusive
Turystyka
Włoskie sklepiki bez mafijnych pamiątek