Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu zdecydował, że turyści, którzy wykupili cały pakiet turystyczny, w wypadku odwołanego lotu mogą domagać się rekompensaty tylko od touroperatora. Linia lotnicza jest w tym wypadku zwolniona z obowiązku wypłaty odszkodowania, dotyczy to również sytuacji, kiedy organizator ogłosi niewypłacalność. Państwa członkowskie muszą same o to zadbać, żeby biura miały zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności.

Przed TSUE toczyła się sprawa turystów z Holandii. Skarżący kupili u touroperatora wyjazd zorganizowany na Korfu. Na kilka dni przed wylotem rejs został odwołany z powodu małego zainteresowania. Kilka dni później biuro splajtowało i nie oddało klientom pieniędzy, oni sami wystąpili o odszkodowanie do Aegean Airlines.

Trybunał oddalił żądanie, tłumacząc, że pasażerowie, którym przysługuje zwrot pieniędzy z zabezpieczeń organizatora, nie mają podstaw by domagać się ich także od przewoźnika. Zdaniem sędziów podróżni nie mogą nie dostać zwrotu pieniędzy z zabezpieczenia organizatora, bo firma musi je mieć, by móc prowadzić działalność. Jeśli go nie ma, klient może zaskarżyć państwo i żądać od niego wypłaty odszkodowania.

Zobacz też: „Linie lotnicze odpowiedzą za błędy innych przewoźników".