Głosowanie rady, w którym uczestniczył zarówno minister Witold Bańka, jak i Marek Olszewski, poprzedziła krótka dyskusja, podczas której kandydat był pytany m.in. o swoją wizję przyszłości POT.

– Głosowanie było tajne. Jego wynik to 9 do 1 dla pana Olszewskiego, więc jako rada wydaliśmy pozytywną opinię o jego kandydaturze – relacjonuje prezes rady Jan Korsak. Dodaje, że do objęcia urzędu Olszewskiemu potrzebna jest już tylko formalna nominacja od ministra.

Jak nieoficjalnie dowiedział się serwis Turystyka.rp.pl od innego członka rady, przy okazji spotkania minister Bańka zapowiedział, że choć jest on całkowicie za dalszym funkcjonowaniem POT-u, instytucję tę czeka pewna zmiana organizacyjna. Będzie ona jednak wprowadzona przy współudziale samego zainteresowanego podmiotu.

Marek Olszewski jest magistrem ekonomii, absolwentem wydział ekonomiki produkcji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Olszewski – licencjonowany pilot wycieczek z licznymi szkoleniami i kursami z zakresu turystyki – jest menedżerem z 30-letnim doświadczeniem w branży hotelarsko-turystycznej. Wcześniej pełnił m.in. funkcję dyrektora w kompleksie Sandra Spa w Pogorzelicy, dyrektora Centrum Medyczno-Uzdrowiskowego Etna w Kołobrzegu i prezesa Uzdrowiska Kołobrzeg.