Jak podało słowackie Ministerstwo Komunikacji, któremu podlegają sprawy turystyki, w miesiącach letnich odnotowano na Słowacji 1,75 mln gości hotelowych, czyli o 8,2 procent więcej niż rok wcześniej. Skorzystali oni z łącznie ponad 5,4 mln noclegów, co daje średnią długość pobytu jednej osoby 3,1 nocy.

56,6 procent wszystkich nocujących turystów to obywatele Słowacji. Liczba nocujących turystów zagranicznych zwiększyła się w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego o 8,3 procent – jedną trzecią z nich stanowili Czesi, a kolejne największe grupy narodowościowe to Polacy, Niemcy, Węgrzy i Austriacy.