Rząd stanowy postanowił prowadzić serię szczepień interwencyjnych dla mieszkańców miasta Sao Paulo i całego stanu liczącego czterdzieści pięć milionów mieszkańców. Podwyższone ryzyko zakażenia żółtą febrą występuje zarówno w strefach miejskich, gdzie ostatnie przypadki zachorowań odnotowano na początku lat czterdziestych ubiegłego wieku, jak i leśnych i nadmorskich.

Wirus, który wcześniej był obecny przede wszystkim w Amazonii oraz w północnej i środkowo-zachodniej części kraju, od końca lat dziewięćdziesiątych rozprzestrzenia się coraz bardziej na południe i w kierunku wybrzeża. Od lipca 2016 roku przez okres dwunastu miesięcy zarejestrowano w Brazylii niemal osiemset przypadków zachorowań wśród ludzi, w tym ponad dwieście pięćdziesiąt śmiertelnych. Naukowcy twierdzą, że na rozpowszechnianie się choroby wpłynęło masowe wylesianie kraju.

Żółta febra jest chorobą wirusową o ostrym przebiegu. Do zakażenia człowieka dochodzi na skutek ukąszenia komarów. W Polsce przeciwko żółtej febrze można się zaszczepić w Wojewódzkich Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych oraz w Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni.