W grudniu 2021 roku sprzedaż ustabilizowała się, twierdzi firma analityczna Travel+Data Analytics. Choć sytuacja się poprawia, to nadal wyniki są gorsze o 45 procent od tych z grudnia 2019 roku. Narastająco, rezerwacje dla sezonów zima 2021/22 i lato 2022 utrzymują się na tym samym poziomie, co w ostatnim miesiącu roku. W styczniu sytuacja zaczęła się wyraźnie poprawiać - to tradycyjnie jeden z najlepszych miesięcy pod względem sprzedaży dla branży turystycznej w Niemczech. W pierwszych dwóch tygodniach stycznia klienci kupili więcej niż w całym poprzednim miesiącu.

Czytaj więcej

Niemieckie firmy turystyczne - trzy czwarte boi się o swoją przyszłość

Podsumowanie sprzedaży na koniec grudnia 2021 roku pokazuje, że dla sezonu zimowego 2021/22 strata wobec zimy 2018/19, czyli okresu jeszcze nie dotkniętego pandemią, wynosi 46 procent.

Dokładniejsza analiza pokazuje, że w ostatnim miesiącu roku 43 procent obrotów przypadało na podróże z terminem wyjazdu do kwietnia 2022 roku, i że widać pozytywny trend w odniesieniu do zakupów na lato. Podczas gdy w grudniu na wyjazdy od maja do października przypadało 52 procent obrotów, to do połowy stycznia wskaźnik ten wzrósł do 64 procent. Na razie poziom ten jest jednak w dalszym ciągu o połowę niższy w porównaniu z tym samym okresem sprzed pandemii. Analitycy podkreślają, że rezerwacje w pierwszych trzech tygodniach stycznia odpowiadają już za dwie trzecie wolumenów notowanych w styczniu 2020 roku i wciąż rosną.