Branża turystyczna jednoczy się. Powołuje Polską Radę Turystyki

Potrzebujemy silnej reprezentacji do rozmów z administracją państwową – stwierdziło osiemnaście lokalnych i ogólnopolskich organizacji turystycznych i powołały wspólną Polską Radę Turystyki.

Publikacja: 06.11.2020 14:38

Branża turystyczna jednoczy się. Powołuje Polską Radę Turystyki

Foto: Fot. PLOT

Jak czytamy w komunikacie Rady, zrzeszające się organizacje postanowiły „połączyć siły, by razem poszukać rozwiązań i wspólnie stawić czoła dręczącym nas problemom”. Według prezesa Krakowskiej Izby Turystyki, Rafała Marka, w sumie Polska Rada Turystki skupia ponad 2500 członków.

Koordynowaniem działań Rady mają zająć się prezes Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej Marek Ciechanowski, prezes, Turystycznej Organizacji Otwartej Alina Dybaś, prezes Krakowskiej Izby Turystyki Rafał Marek i prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych Marcin Wujec.

-Od dawna zabiegaliśmy jako Krakowska Izba Turystyki o integrację naszego środowiska – mówi Rafał Marek. – Dotąd brakowało jednego ciała, które mogłoby w naszym imieniu podejmować rozmowy z ministerstwami, parlamentem, agendami rządowymi. W najbliższym czasie zbierzemy nasze postulaty i je uszeregujemy – dodaje.

-Bardzo się cieszę, że branża się jednoczy – mówi Marcin Wujec z OSAT. – OSAT chętnie przystał do wspólnej inicjatywy. Widzimy w tym dużą korzyść dla całego środowiska. Branża turystyczna walczy teraz o przetrwanie. A Rada może być partnerem, jednym głosem, w rozmowach o pomocy dla niej ze stroną rządową. W tym sensie można powiedzieć, że nowa Rada jest kontynuatorką – na polu samej turystyki – powstałego w marcu sztabu antykryzysowego, działającego przy Ministerstwie Rozwoju, kiedy powstawały pierwsze tarcze ratunkowe dla branż związanych z turystyką.

-Nie możemy już dłużej czekać, musimy działać. Zapraszamy do Rady kolejne organizacje – dodaje.

-Mimo że Turystyczna Organizacja Otwarta liczy już 1200 członków uważamy, że warto łączyć siły, żeby działać wspólnie – deklaruje Alina Dybaś z TOO. – Liczymy, że dzięki temu łatwiej będzie nam prowadzić z rządem rozmowy w sprawach dla branży turystycznej najważniejszych. TOO wniesie do nowej struktury swoją świeżość, dynamikę i aktywność, których nam niewątpliwie nie brakuje.

W składzie Rady nie ma dużych ogólnopolskich organizacji z dużą tradycją, jak Polska Izba Turystyki, Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego czy Polska Izba Hotelarzy. Jak zapewniają liderzy nowo powołanej struktury, dostały one zaproszenie, ale jeszcze nie odpowiedziały, czy będą chciały się przyłączyć do ich inicjatywy.

Oto treść komunikatu Polskiej Rady Turystyki

„Jako przedstawiciele organizacji oraz stowarzyszeń działający w szeroko rozumianej branży turystycznej w Polsce i poza jej granicami powołujemy niniejszym do życia Polską Radę Turystyki.

Ostatnie miesiące są dla nas wszystkich nie lada wyzwaniem. Walczymy nie tylko ze skutkami pandemii SARS-CoV-2, ale również z wynikającymi z niej pośrednio sytuacjami ekonomicznymi, gospodarczymi i społecznymi. Nasze firmy tworzone często latami, nasza pozycja zawodowa oraz wytwarzane miejsca pracy są zagrożone. Dla niektórych minione miesiące okazały się za trudne i mimo starań musieli zlikwidować prowadzone biznesy. Niektórzy z nas próbują się przebranżowić, inni poświęcają prywatny majątek na utrzymanie miejsc pracy.

W związku z powyższym postanowiliśmy połączyć siły, by razem poszukać rozwiązań i wspólnie stawić czoła dręczącym nas problemom. Dlatego w dniu 5.11.2020 r podjęliśmy decyzję o powołaniu Polskiej Rady Turystyki.

Założeniem Rady jest wielowariantowa reprezentacja wszystkich podmiotów powiązanych z branżą turystyczną działających zarówno na terenie Polski jak i poza jej granicami. Celem naszego zjednoczenia jest powołanie silnej reprezentacji do działania zarówno na szczeblu lokalnym jak i w trakcie rozmów z administracją państwową.

W nadchodzącym tygodniu, zaprezentujemy Wam nasze postulaty oraz plan działania. Nadto wszystkie izby oraz stowarzyszenia zapraszamy do współpracy i zjednoczenia.

W skład Członków Założycieli Polskiej Rady Turystyki wchodzą:

 • Dolnośląska Izba Turystyki- Federacja Stowarzyszeń Przewodnickich
 • Izba Gospodarcza Krąg Turystyki Zdrowotnej
 • Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej
 • „Gremium” Małopolska Izba Hotelarska
 • Nowosądecka Izba Turystyki
 • Krakowska izba Turystyki
 • Krakowska Kongregacja Kupiecka
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych
 • Regionalna Izba Turystyki w Lublinie
 • Stowarzyszenie Ekologicznego Transportu Autokarowego STEKTRA
 • Stowarzyszenie Turystyki i Atrakcji Rodzinnych
 • Szczyrkowska Izba Gospodarcza
 • Śląska Izba Turystyki
 • Turystyczna Organizacja Otwarta
 • Warszawska Izba Turystyki
 • Wielkopolska Izba Turystyki
 • Związek Pracodawców Turystyki Lewiatan.”
""

turystyka.rp.pl

Jak czytamy w komunikacie Rady, zrzeszające się organizacje postanowiły „połączyć siły, by razem poszukać rozwiązań i wspólnie stawić czoła dręczącym nas problemom”. Według prezesa Krakowskiej Izby Turystyki, Rafała Marka, w sumie Polska Rada Turystki skupia ponad 2500 członków.

Koordynowaniem działań Rady mają zająć się prezes Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej Marek Ciechanowski, prezes, Turystycznej Organizacji Otwartej Alina Dybaś, prezes Krakowskiej Izby Turystyki Rafał Marek i prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych Marcin Wujec.

Pozostało 88% artykułu
Nowe Trendy
Brytyjska branża turystyczna: Brakuje pracowników i zrównoważonej gospodarki
Materiał Promocyjny
Co czeka zarządców budynków w regulacjach elektromobilności?
Nowe Trendy
Co piąty turysta przyjechał do Polski z zagranicy. Najwięcej z Niemiec
Nowe Trendy
Minister od turystyki, Piotr Borys, nie zostanie prezydentem
Nowe Trendy
Bruksela sprawdza, czy Google nie łamie prawa, pokazując oferty lotów
Nowe Trendy
Jaki wpływ na gospodarkę ma branża spotkań i wydarzeń? „Wyniki są imponujące”