Pilotażową odsłonę przedsięwzięcia MEiN ogłosiło w sierpniu zeszłego roku. W prawie 5 tysiącach dofinansowanych wycieczek wzięło wówczas udział ponad 215 tysięcy uczniów.

Celem projektu jest „uatrakcyjnienie edukacji dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki” - przypomina resort w komunikacie na swojej stronie internetowej.

Czytaj więcej

Czarnek: Dzięki programowi "Poznaj Polskę" 300 tysięcy dzieci ruszy w podróż

Szkoły mogą ubiegać się o dofinansowanie wycieczek jednodniowych - do kwoty 5 tysięcy złotych, dwudniowych - do 10 tysięcy złotych lub trzydniowych - do 15 tysięcy złotych, przy czym w wycieczce musi uczestniczyć co najmniej 10 uczniów, a koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika nie może przekroczyć 150 złotych na dobę.

MEiN pokryje 80 procent kosztów, 20 procent musi pochodzić z wkładu własnego. Na finansowanie przedsięwzięcia w drugim półroczu 2022 roku resort przeznaczył w sumie 50 milionów złotych.

Nabór wniosków rusza 5 września o godzinie 11 i prowadzony będzie w trybie ciągłym do wyczerpania funduszy (decyduje data złożenia wniosku o dofinansowanie).

Wnioski należy składać w systemie teleinformatycznym: https://strefa.ksdo.gov.pl/login.

Czytaj więcej

Polska Rada Turystyki: „Poznaj Polskę”? Koniecznie z biurem podróży