Lefteris Awgenakis, minister rozwoju wsi i żywności, chce wykorzystać turystykę do poprawy jakości życia mieszkańców i tworzenia nowych miejsc pracy - pisze portal Greek Travel Pages. W czasie konferencji poświęconej turystyce rybackiej, podkreślał, jak duży potencjał tkwi w tym segmencie. Jego zdaniem różne resorty w rządzie powinny podjąć współpracę i rozwinąć tę niszę i zająć się jej promocją. Co więcej, jak podkreśla, łowienie ryb zwiększa świadomość ekologiczną i chroni wrażliwe ekosystemy, jednocześnie eksponując walory naturalnego środowiska kraju.

Awgenakis mówi, że ministerstwo wspiera utrzymanie tradycji zawodu rybaka poprzez dopłaty, poprawę warunków pracy i wzrost płac, by pozyskać nowych adeptów. W planach ma przywrócenie Rejestru Rybaków Amatorów.

Działania te znajdą się w ustawie, która ma być przedstawiona w parlamencie w najbliższych tygodniach, a która zawierać będzie również zapisy dotyczące turystyki związanej z łowieniem ryb. Właściciele ferm rybnych będą mogli organizować wycieczki łodziami dla wędkarzy. Środki na ten cel mają pochodzić z programu realizowanego przez ministerstwo „Rybołówstwo, kultura wodna i mariny”, rozpisanego na lata 2021-2027, którego celem jest poprawa jakości łodzi, modernizacja sprzętu do połowów i infrastruktury oraz wsparcie profesjonalnych połowów.

– Turystyka związana z łowieniem ryb to nadal niewykorzystana przez Grecję szansa. Szansa, która może poprawić ofertę turystyczną, ale także wesprzeć lokalne społeczności – przekonuje minister.