Będą pieniądze dla lotnisk za czas przestoju

Fot. materiały prasowe

Publiczne wsparcie dla lotnisk zobowiązanych do utrzymania minimalnej gotowości operacyjnej w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii możliwe będzie już wkrótce.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) zamieszczono projekt rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie sposobu i trybu rozliczania i dokumentowania kosztów utrzymania minimalnej gotowości operacyjnej lotniska.

CZYTAJ TEŻ: Rząd wesprze polskie lotniska. Potrzeba 142 milionów złotych

Rozporządzenie wydane zostanie na podstawie przepisów ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zgodnie z którymi utrzymanie minimalnej gotowości operacyjnej na wyznaczonych lotniskach musi być zapewnione w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.

Z uzasadnienia wynika, że wprowadzenie projektowanej regulacji jest korzystne, ponieważ umożliwi zarządzającym lotniskami uzyskanie środków na sfinansowanie utrzymania minimalnej gotowości operacyjnej, a w konsekwencji utrzymanie funkcjonowania lotniska w warunkach znacznie zmniejszonego ruchu lotniczego, wynikającego z wprowadzenia rzez rząd zakazów w ruchu lotniczym. Podstawę rozliczenia stanowią według projektu koszty zapewnienia minimalnej obsady pracowników operacyjnych i utrzymania niezbędnej infrastruktury lotniska, dostosowanych do planowanej liczby startów i lądowań państwowych samolotów, a także samolotów wykonujących przewóz pasażerów, towarów lub poczty.

Według projektu koszty niezbędnego personelu operacyjnego mają obejmować koszty wynagrodzenia zasadniczego wraz z pochodnymi, w tym składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i podatku od osób fizycznych.

Z kolei koszty niezbędnej infrastruktury obejmować będą koszty mediów (energia elektryczna, ogrzewanie, woda, gaz), wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, odpady komunalne, zużycie paliwa, olejów i smarów, gaśnice, maski, osprzęt pożarniczy, leki, wyposażenie w drobny sprzęt medyczny. A odnosić się one mogą – jak precyzuje rozporządzenie – do terminala pasażerskiego, nawierzchni lotniskowych, infrastruktury lotniskowej służby ratowniczo-gaśniczej, infrastruktury lotniskowego ratownictwa medycznego, infrastruktury towarzyszącej (systemów zasilania statków powietrznych, stacji energetycznych).

Rozporządzenie ma określić również wzór wniosku, ze szczegółowym wskazaniem rodzaju kosztów możliwych do rozliczenia.

Zarządzający zobowiązany będzie do prowadzenia ewidencji księgowej umożliwiającej określenie wielkości kosztów.

Przy rozliczaniu tej pomocy uwzględniać się będzie wartość uzyskanego wsparcia publicznego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, otrzymanego na podstawie przepisów odrębnych.

Mogą Ci się również spodobać

Morświn Happy w służbie Stena Line

Tego lata na pokładach promów Stena Line na podróżujące dzieci będzie czekać nowa maskotka ...

Upadek Thomasa Cooka nie zaszkodził Egiptowi

14 milionów euro straciła egipska branża turystyczna przez upadek Thomasa Cooka – twierdzi prezes ...

17 milionów klientów pobrało aplikację Ryanaira

Już 17 milionów klientów Ryanaira korzysta z aplikacji tego przewoźnika, dzięki której można między ...

Zurych wraca do rozkładu lotów z Wrocławia

Z wrocławskiego lotniska samoloty znów polecą do Zurychu. Przewiduje to zimowy rozkład lotów. Połączenie ...

Wulkan wygania ludzi z Vanuatu

Władze Vanuatu w Oceanii ogłosiły stan wyjątkowy i zarządziły obowiązkową ewakuację wszystkich 11 tysięcy ...

Kerala: Przyjedź, odpocznij i wylecz się sam

Plaże, rejsy houseboatami, czyli domami na łodziach, oraz leczenie w szpitalach i ośrodkach ajurwedy ...