Minister szuka prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło konkurs na prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej. Do czasu jego wyłonienia kierowanie POT-em minister powierzył pracownikowi średniego szczebla

Publikacja: 31.08.2017 17:24

Minister szuka prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej

Foto: POT

MSiT ma już doświadczenie w rozpisywaniu konkursów na to stanowisko. Wyrzucony Marek Olszewski był trzecim wyłonionym w ciągu niecałych dwóch lat. Pierwszy, który wygrał konkurs, Wojciech Fedyk, stracił pracę dosyć nagle, ale resort nie ujawnił przyczyn. drugi konkurs wygrał szerzej nieznany menedżer hotelarstwa i spiker imprez sportowych Rafał Gucia. Zrezygnował jednak z objęcia stanowiska . Nie poddał się nawet ocenie Rady POT, która ma prawo opiniować kandydatów, którzy pomyślnie przeszli konkurs ("Gucia rezygnuje ze stanowiska prezesa POT").

W lutym tego roku ministerialna komisja wskazała z kolei Marka Olszewskiego. Olszewski w opublikowanym wczoraj przez "Gazetę Wyborczą" tekście ujawnił swoje poglądy na promocję turystyczną Polski i jej historię ("Marek Olszewski kandydatem na szefa Polskiej Organizacji Turystycznej"). Jego wypowiedzi zbulwersowały przełożonych, decyzja o dymisji zapadła w kilka godzin ("POT: Promocja Polski bez Auschwitz i muzeum Polin" ).

Olszewski nie miał zastępcy, który w sposób naturalny mógłby go zastąpić. Do czasu wyboru nowego prezesa POT-em ma więc kierować jeden z pracowników, którzy przyszli do POT-u za czasów Olszewskiego - Patryk Antonik. Antonik zaczynał na stanowisku "koordynatora", później był wicedyrektorem Departamentu Instrumentów Marketingowych POT, obecnie jest pełniącym obowiązki prezesem POT. Według naszych informacji Olszewski ma jeszcze dwa tygodnie wprowadzać swego niedawnego podwładnego w nowe obowiązki.

Tymczasem już dzisiaj ministerstwo ogłosiło nowy konkurs na stanowisko prezesa POT. "Naszym celem jest wypromowanie Polski jako kraju atrakcyjnego dla turystów, nowoczesnego, z wysokimi standardami usług i korzystnymi cenami. Nasze działania na rzecz promocji i rozwoju turystyki polskiej prowadzimy, zarówno w kraju jak i za granicą.

Jeśli chciałbyś dołączyć do misji jaką jest promocja Polski zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy w naszej Organizacji, które będą zamieszczane w tej zakładce" - czytamy w ogłoszeniu.

MSiT poszukuje osoby, która: ma tytuł magistra, kompetencje kierownicze, co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym, "ma wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Polskiej Organizacji Turystycznej".

Kandydaci mają składać dokumenty do 11 września. resort przypomina, że nabór prowadzi zespół powołany przez ministra a składa się on z czterech etapów:

"Etap I: analiza złożonych dokumentów pod względem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci, którzy spełniają wymogi formalne zostaną zakwalifikowani do II etapu naboru.

Etap II: sprawdzian kompetencji kierowniczych. Podczas rozmowy kandydat może zostać poproszony również o prezentację przygotowanej na potrzeby naboru koncepcji zarządzania Polską Organizacją Turystyczną. Kandydaci, którzy nie osiągną pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji kierowniczych nie podlegają dalszej ocenie.

Etap III: sprawdzian wiedzy w formie rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której sprawdzeniu podlegać będą w szczególności: doświadczenie zawodowe oraz wiedza merytoryczna wymagana na tym stanowisku. W przypadku, gdy do III Etapu zakwalifikuje się więcej niż 10 kandydatów, Zespół podejmie decyzję o możliwości zweryfikowania wiedzy kandydatów także w formie pisemnej (test wiedzy lub pytania otwarte), a rozmowa kwalifikacyjna, o której mowa powyżej zostanie przeprowadzona z 3 kandydatami, którzy z części pisemnej uzyskają najwyższą punktację.

Etap IV: przedstawienie 3 kandydatur ministrowi właściwemu do spraw turystyki".

MSiT ma już doświadczenie w rozpisywaniu konkursów na to stanowisko. Wyrzucony Marek Olszewski był trzecim wyłonionym w ciągu niecałych dwóch lat. Pierwszy, który wygrał konkurs, Wojciech Fedyk, stracił pracę dosyć nagle, ale resort nie ujawnił przyczyn. drugi konkurs wygrał szerzej nieznany menedżer hotelarstwa i spiker imprez sportowych Rafał Gucia. Zrezygnował jednak z objęcia stanowiska . Nie poddał się nawet ocenie Rady POT, która ma prawo opiniować kandydatów, którzy pomyślnie przeszli konkurs ("Gucia rezygnuje ze stanowiska prezesa POT").

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: W Grecji Mitsis nie do pobicia
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017 pomaga w pracy agenta
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: „Strelicje" pokonały „Ślicznotkę"
Turystyka
Turcy mają nowy pomysł na all inclusive
Turystyka
Włoskie sklepiki bez mafijnych pamiątek
Lotniska
Tadeusz Syryjczyk: Rozbudowa lotniska w Radomiu to wyrzucanie pieniędzy