Najwięcej turystów, bo ponad 110 tysięcy (wzrost o 4 procent) odwiedziło Pragę. Na Morawy Południowe przyjechało 43 tysiące (wzrost o 14 procent). Popularne wśród polskich turystów były także region kralovehradecki z 37 tysiącami turystów (wzrost o 23 procent) i liberecki z 21 tysiącami (wzrost o 40 procent).

Największy wzrost turystów z Polski, w porównaniu z pierwszym półroczem roku 2016, odnotowano w regionie karlowarskim (52 procent), na Wysoczyźnie (41 procent) i w regionie libereckim (40 procent). Spadek odnotowano tylko w jednym regionie – w Czechach Południowych (0,32 procent).