Referendum odbędzie się na wniosek komitetu referendalnego, który dwa lata temu zebrał w tej sprawie 63 tys. ważnych podpisów mieszkańców regionu. Pytanie w referendum brzmi: "Czy jest Pan/Pani za wybudowaniem w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego?".

Dwa lata temu sejmik województwa podlaskiego wniosek o takie głosowanie odrzucił, uzasadnił to wówczas wysokimi kosztami takiego referendum oraz tym, iż będzie ono bezprzedmiotowe bo władze samorządowe z budowy regionalnego lotniska zrezygnowały z przyczyn ekonomicznych.

29 listopada Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jednak, iż takie referendum ma być przeprowadzone. Zgodnie z prawem, głosowanie musi się odbyć w dzień wolny od pracy, najpóźniej w 50 dniu po uprawomocnieniu się orzeczenia. Komisarz wyborczy zarządził je na niedzielę 15 stycznia.