Bezpieczeństwo pożarowe w gestii operatora hotelu

Obowiązki ochrony przeciwpożarowej mogą być nałożone na najemcę lokalu. Właściciel nieruchomości jest natomiast stroną w takiej sprawie

Publikacja: 04.11.2016 06:06

Bezpieczeństwo pożarowe w gestii operatora hotelu

Foto: www.sxc.hu

Sprawa zaczęła się od decyzji komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Podczas kontroli w jednym z krakowskich hoteli stwierdzono, że nie zapewnia on bezpiecznej i szybkiej ewakuacji w razie pożaru. Na przykład długość dojścia ewakuacyjnego z trzeciego piętra do wyjścia z budynku wynosiła 69 m zamiast – jak przewidują przepisy – maksymalnie 10 m.

Decyzja skierowana do prowadzącej hotel spółki z o.o. w Krakowie nakazywała dostosowanie długości dojścia ewakuacyjnego w budynku do wymogów określonych w aktualnych przepisach techniczno-budowlanych. Na klatce schodowej należało zainstalować urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu.

Od decyzji odwołała się spółka jawna z Nowego Sącza, właściciel budynku, w którym działał hotel. Jej zdaniem nie usuwa ona istniejącego stanu zagrożenia zdrowia ludzi. Powinno się całkowicie wstrzymać funkcjonowanie hotelu.

Małopolski wojewódzki komendant PSP umorzył jednak postępowanie odwoławcze. Przesądziła o tym umowa najmu zawarta w 2014 r. pomiędzy spółką z Nowego Sącza – wynajmującym - a spółką z Krakowa – najemcą. Zgodnie z umową na najemcę zostały nałożone obowiązki przeciwpożarowe. Spółce z Nowego Sącza – właścicielowi budynku nie przysługuje więc status strony. Jest wprawdzie bezpośrednio zainteresowana rozstrzygnięciem, ale nie ma interesu prawnego – stwierdził organ drugiej instancji.

Spółka zaskarżyła decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Jej zdaniem wyłącznie właściciel może wykonać obowiązki nałożone przez PSP, gdyż tylko on ma prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Takiego uprawnienia nie ma najemca budynku, który na podstawie umowy najmu nie może bez zgody właściciela wykonywać żadnych robót w tym obiekcie. Tymczasem budynek w Krakowie, wpisany do rejestru zabytków, został przez najemcę nielegalnie przebudowany i jest wykorzystywany na hotel pomimo niezachowania norm przeciwpożarowych.

WSA przypomniał, że zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej taką ochronę ma zapewniać właściciel budynku. Jest jednak jeszcze art. 4 ust. 1a tej ustawy, który mówi, że odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków ochrony przeciwpożarowej przyjmuje zarządca lub użytkownik budynku na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustanawiającej zarząd lub użytkowanie.

Z umowy najmu wynika, że najemca jest uprawniony do wykonania prac adaptacyjnych mających na celu przystosowanie przedmiotu najmu do wykonywania działalności. Zastosowanie znajduje tu więc art. 4 ust. 1a – stwierdził sąd, oddalając skargę spółki jawnej w Nowym Sączu.

Nie znaczy to jednak, że właściciel budynku jest pozbawiony statusu strony w postępowaniu. Nawet jeżeli nakaz nie jest skierowany do właściciela, tylko do najemcy budynku, dotyczy bezpośrednio tej nieruchomości. Jej właściciel posiada więc status strony postępowania, nawet wtedy, gdy ten budynek jest przedmiotem umowy najmu, a najemca doprowadził do zaniedbań przeciwpożarowych wbrew postanowieniom umowy.

sygn. akt: II SA/Kr 575/16

Sprawa zaczęła się od decyzji komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Podczas kontroli w jednym z krakowskich hoteli stwierdzono, że nie zapewnia on bezpiecznej i szybkiej ewakuacji w razie pożaru. Na przykład długość dojścia ewakuacyjnego z trzeciego piętra do wyjścia z budynku wynosiła 69 m zamiast – jak przewidują przepisy – maksymalnie 10 m.

Decyzja skierowana do prowadzącej hotel spółki z o.o. w Krakowie nakazywała dostosowanie długości dojścia ewakuacyjnego w budynku do wymogów określonych w aktualnych przepisach techniczno-budowlanych. Na klatce schodowej należało zainstalować urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: W Grecji Mitsis nie do pobicia
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017 pomaga w pracy agenta
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: „Strelicje" pokonały „Ślicznotkę"
Turystyka
Turcy mają nowy pomysł na all inclusive
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Turystyka
Włoskie sklepiki bez mafijnych pamiątek