Kardynałowie są lokatorami mieszkań należących do Watykanu. Ale o perspektywie otwarcia w ich domu lokalu podającego hamburgery dowiedzieli się od właścicieli okolicznych restauracji, przerażonych na myśl o tej konkurencji. W liście do administracji nie ukrywają, że czują się dotknięci faktem, że nikt z nimi nie konsultował decyzji w tej sprawie. W tym samym budynku do chwili wyboru na papieża mieszkał kardynał Joseph Ratzinger, późniejszy Benedykt XVI. List, w którym wyrażono opinię, że obecność nowego lokalu w bezpośrednim sąsiedztwie Watykanu, wynaturzy charakter tej części Rzymu, podpisał zajmujący mieszkanie po nim jego następca na stanowisku prefekta kongregacji nauki wiary Gerhard Ludwig Mueller.