Polski przewoźnik stuprocentowo spełnia wymagania audytu bezpieczeństwa, przeprowadzonego przez IATA, czyli Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Lotniczych.

Organizacja audytująca przeprowadziła pięciodniową kontrolę bezpieczeństwa (tzw. IOSA, IATA Operational Safety Audit) we wszystkich obszarach operacyjnych LOT-u. Był to już piąty tego typu audyt przeprowadzony w strukturach polskiego przewoźnika. Jednak pierwszy raz w historii firmy osiągnięto tak znakomite wyniki.

Audytorzy dodali, że relatywnie niewielki procent linii lotniczych osiąga tak wysoki wynik. LOT w 100 proc. spełnił wymagania standardu IOSA, z uwzględnieniem całkowicie wdrożonego Systemu Bezpieczeństwa Lotniczego SMS (Safety Management System). LOT jest pierwszym przewoźnikiem lotniczym w Polsce mający tego typu system w swojej organizacji. SMS jest definiowany jako systematyczne podejście do zarządzania bezpieczeństwem, obejmujące niezbędne struktury organizacyjne, zakres odpowiedzialności, zasady i procedury.

Sam audyt bezpieczeństwa IOSA przeszło aż 384 linii lotniczych na świecie. Standardy IOSA są oparte na międzynarodowych lotniczych regulacjach i wymaganiach.

Osiągnięcie tak dobrego wyniku w audycie bezpieczeństwa IOSA jest kolejnym etapem realizacji strategii LOT-u wprowadzonej w 2011 roku wraz z dokumentem „Must Win Battle". Jednym z założeń firmy było właśnie uzyskanie rezultatu: „IOSA – zero niezgodności".