Zarząd spółki Rainbow Tours podpisał 17 grudnia umowę z polską spółką czeskiej firmy lotniczej Travel Service Polska na przewozy czarterowe. Umowa obejmuje dwa sezony - Lato 2019 i Zima 2019/2020 i rozpocznie się 25 kwietnia 2019 roku, a zakończy 24 kwietnia 2020 roku.

Wartość usług przewoźnika szacowana jest na 35,7 miliona dolarów, czyli 135,1 miliona złotych. "Z uwagi na fakt, iż wpływ na wartość świadczeń wynikających z Umowy Czarteru ma szereg czynników o charakterze zmiennym (w tym m.in. zmienne składniki kosztów) - ostateczna i rzeczywista wartość świadczeń wynikających z Umowy Czarteru może różnić się od podanej powyżej łącznej wartości szacunkowej" - czytamy w komunikacie spółki turystycznej.

Biuro podróży ma prawo zmienić liczbę realizowanych na podstawie umowy rejsów "w ślad za rosnącym lub malejącym popytem rynkowym, co również może przełożyć się na zmianę wartości całkowitej umowy". Umowa nie przewiduje zapisów o karach umownych, jednak zawiera opłaty za zmniejszenie programu lotów w wypadku anulowania rejsów przez Rainbow Tours, których wysokość jest uzależniona między innymi od wyprzedzenia, z jakim dany rejs zostanie anulowany.