Betlej: Upadek Millennium Travel? Ryzyko było widoczne

Biuro podróży, które zbankrutowało w zeszłym tygodniu, Millennium Travel z Legnicy, nie złożyło sprawozdania z działalności w poprzednim roku. To był wyraźny sygnał, że wiąże się z nim ryzyko – pisze ekspert

Publikacja: 24.09.2018 02:24

Betlej: Upadek Millennium Travel? Ryzyko było widoczne

Foto: AFP

Sprzedaż wycieczek niższa, ale nadal na bardzo dobrym poziomie W drugim tygodniu września sprzedaż wycieczek w biurach podróży nadal była dobra – wynika z raportu Polskiego Związku Organizatorów Turystyki - choć w porównaniu z bardzo dobrym pierwszym tygodniem powakacyjnym była o około 10 procent mniejsza – tą oceną prezes Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata Andrzej Betlej zaczyna swój cotygodniowy materiał, podsumowujący wydarzenia ostatnich dni. Jak dodaje, ponieważ jednak w porównaniach rok do roku sprzedaż odnosiła się do znacznie większego spadku przed rokiem, to w rezultacie roczna dynamika wzrostu rezerwacji imprez lotniczych „wspięła się na bardzo już wysoki poziom 48,5 procent, podczas gdy tydzień wcześniej wyniosła 37,2 procent, a przed dwoma tygodniami 39,7 procent". W ujęciu dwuletnim też osiągnęła wyjątkowy poziom 66,5 procent.

Zobacz też: "W biurach podróży drzwi się nie zamykają".

Powrót dobrych nastrojów

Tak dobra sprzedaż wynika z przyczyn, o których ekspert wspominał już wcześniej (czytaj: "Betlej: Touroperatorzy odnawiają gwarancje, to dobrze rokuje"), a doszła do nich poprawa nastrojów konsumenckich. Ich zaskakujący spadek znajdował pewne odzwierciedlenie w mało korzystnej sprzedaży wycieczek w trzech pierwszych tygodniach sierpnia. Teraz jednak widać go choćby w zdecydowanym wzroście notowań koalicji rządzącej, „zwykle dość mocno skorelowanych z ogólnymi nastrojami konsumenckimi". A „badania preferencji partyjnych są o tyle wiarygodne, że obejmują reprezentatywny przekrój społeczeństwa, a same poglądy w tych kwestiach są dość sztywne, a więc udzielane odpowiedzi stanowią w konsekwencji materiał w dużym stopniu reprezentatywny".

Dalej Betlej wskazuje, że wyniki badań dotyczących koniunktury w przemyśle „z reguły bardzo słabo przystają do rzeczywistości. Dają nam one w ramach wskaźników PMI (ogólnie bardzo cenionych za swoją skuteczność) z reguły miejsce w ogonie Europy" chociaż wyniki statystyczne pokazują, że jest „dokładnie odwrotnie". To zdaniem eksperta specyfika czysto polska, wynikająca z dużej polaryzacji społeczeństwa i zacietrzewienia politycznego. A na ankiety odpowiadają menedżerowie „w dużym stopniu niechętni obecnej władzy, stąd też jej wyniki ulegają wykoślawieniu". Dlatego nie należy się nimi kierować – wskazuje autor.

I chętnie powtarza często już prezentowaną opinię, że touroperatorzy szacujący chęć zakupu przez Polaków wycieczek zagranicznych powinni wszelkie takie badania poddawać dodatkowo „obróbce cyfrowej", która pozwoli urealnić wyliczenia i ograniczyć pomyłki.

Impet wzrostu sprzedaży opada

Jak pisze prezes Traveldaty, przyspieszenie sprzedaży wyjazdów wrześniowych w pierwszych dwóch tygodniach tego miesiąca musiało wyhamować. Widać to na wykresie bazującym na statystykach sieci agencyjnej Wakacje.pl. Obecnie do sprzedaży w coraz większym stopniu wchodzi październik, który będzie częściowo łagodził skutki szybko słabnącej sprzedaży września – ocenia autor i ilustruje opisywane zjawisko wykresem.

Na innym wykresie Betlej pokazuje natomiast średnie przeceny rok do roku wycieczek z wylotami w pierwszych pełnych tygodniach września i października. Dane w obu tych wypadkach są odnoszone do takiego samego wyprzedzenia wobec terminu realizacji imprezy. Zarówno wykres wyjazdów w pierwszym pełnym tygodniu września, jak i października zostały już w pełni zrealizowane, przy czym kolor zielony oznacza obszar, w którym przeceny dla wyjazdów w październiku były płytsze niż we wrześniu (zmiany sytuacji na korzyść), a czerwony sytuację odwrotną – opisuje ekspert.

Na wykresie widać przeważnie większe przeceny wycieczek październikowych niż wrześniowych, co utrzymuje się w niekorzystnym pod tym względem dla branży okresie maj – sierpień. W trzeciej dekadzie sierpnia (od szóstego tygodnia wyprzedzenia wobec terminu wyjazdu) przeceny wyjazdów październikowych stały się jednak płytsze niż wrześniowych (pole zielone) i taki stan trwał już do momentu na tydzień przed zakończeniem sprzedaży – pisze autor.

Jego zdaniem poprawa sprzedaży i cen w ostatnich tygodniach, „pozwalają ostrożnie stawiać tezę", że duża nierówność między podażą i popytem, tak dokuczliwa dla touroperatorów w szczycie sezonu, „została w znacznym stopniu zniwelowana".

Grecja ciągle idzie do góry

Na podstawie danych z sieci agencyjnej Wakacje.pl Traveldata sporządziła wykres pokazujący zmiany skumulowanych udziałów w rynku poszczególnych kierunków. Tym razem „w nieco skróconym horyzoncie czasowym, czyli od początku maja (co powinno poprawić czytelność wykresów)".

Na pierwszym wykresie widać – zwraca uwagę Betlej - bardzo dobrą, właściwie nieprzerywaną passę Grecji, której katalizatorem był w dużej mierze stosunkowo słaby okres dla Turcji, Egiptu i Tunezji. Widoczna jest również poprawa sprzedaży wyjazdów do Bułgarii, zwłaszcza w okresie od końca czerwca, co miało zapewne związek z początkiem wakacji szkolnych, gdyż stanowiła ona możliwość spędzenia niedrogich i bezpiecznych wakacji rodzinnych, ale i „bardziej samodzielnych wyjazdów młodzieży w celach rozrywkowych".

Na drugim wykresie widać z kolei bardzo słaby wynik Hiszpanii i powolne tracenie udziałów przez Tunezję w pierwszej części przedstawianego okresu i odzyskiwanie w kolejnej. Widoczne jest też wyraźne przyspieszenie sprzedaży wyjazdów do Albanii od połowy czerwca wywołane wprowadzeniem dużo atrakcyjniejszych cen na tym kierunku.

A co się zmieniło w ostatnim tygodniu? Grecja miała wzrost udziału w ogólnej sprzedaży wycieczek o 0,43 procent. Egipt - o 0,06 procent, Hiszpania o 0,02 procent, a Tunezja o 0,01 procent. Pozostałe kierunki traciły. W wypadku Albanii było to 0,07 procent, Turcji 0,11 procent, a Bułgarii - 0,27 procent.

Millennium Travel nie pokazało sprawozdania

Analizując wydarzenia, które mogą zaważyć na turystyce wyjazdowej jako minus wymienia ekspert niewypłacalność biura podróży Millennium Travel International z Legnicy ("Millennium Travel z Legnicy niewypłacalne"). Z zagranicy trzeba było ściągnąć około 300 osób, które wypoczywały na Korfu, w Albanii i w Bułgarii, a w kraju trzeba będzie wypłacić odszkodowania około 150 kolejnym poszkodowanym. Istnieje duża szansa, że kwota 1,2 miliona złotych gwarancji ubezpieczeniowej wystarczy na pokrycie tych wydatków.

Rzecznik urzędu marszałkowskiego we Wrocławiu wyjaśnił, że działające od 2011 roku Millennium nie zgłaszało wcześniej żadnych problemów finansowych. „Rzecz jednak w tym, że problemów takich w praktyce nigdy się nie zgłasza, ale można o nich wywnioskować na podstawie analizy sprawozdań finansowych, najlepiej opatrzonych opinią biegłego rewidenta. Tymczasem (...) biuro to nie złożyło do KRS w terminie sprawozdań za rok 2017, choć powinno to zrobić [najpóźniej] ponad dwa miesiące temu" - zauważa Betlej. Brak sprawozdania to – dodaje - „najbardziej niezawodny sygnał", że z działalnością tego touroperatora wiąże się ryzyko.

Rok temu było drożej

Po analizie cen wyjazdów w biurach podróży prezes Traveldaty doszedł do wniosku, że w zeszłym tygodniu wycieczki na pierwszy pełny tydzień października podrożały o 76 złotych.

Zmiany średnich cen w ostatnim tygodniu obrazuje mapa.

 

Z kolei to samo badanie dowiodło, że w ciągu roku średnia cena wyjazdu w tym samym terminie była mniejsza o 112 złotych.

Komentując wykresy Betlej dodaje, że spośród najważniejszych kierunków dla wyjazdów w pierwszym tygodniu października najbardziej podrożał rok do roku wypoczynek w Egipcie – o 212 złotych. Dużo mniej wzrosła cena pobytu w Turcji - o 81 złotych.

Prima rzeczywiście prima

Jeśli popatrzyć pod kątem samych organizatorów, to największy spadek przeciętnych cen wobec ubiegłego sezonu wykazały oferty biur Prima Holiday – o 370 złotych - i Neckermanna Polska - o 345 złotych. Znacznie korzystniejsze ceny niż przed rokiem miały Grecos Holiday – o 170 złotych – i Itaka – o 130 złotych, a umiarkowanie korzystniejsze Rainbow – o 60 złotych - i Exim Tours – o 30 złotych. Pozostali organizatorzy byli bardziej kosztowni niż przed rokiem od 140 do 235 złotych.

W liczbie najniższych cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 24 kierunków i w trzech kategoriach hoteli, na pierwsze miejsce powrócił Itaka z liczbą 23 takich ofert. Za nią uplasowały się Rainbow (21 ofert), TUI Poland (19) i Exim Tours (16).

Do Egiptu najtaniej można było kupić wyjazd w TUI Poland (5 ofert) i Coral Travel (4). Do Grecji tanich ofert warto było szukać w Grecosie Holiday (9 ofert) o w Itace (5). W wypadku Wysp Kanaryjskich najniższe ceny wystawiły Rainbow (8) i Itaka (7), a Turcji - Itaka i Coral Travel (po 4 oferty). Do Tunezji najwięcej takich ofert miały biura Prima Holiday i Sun & Fun (po 3 oferty), natomiast do Bułgarii - TUI Poland (3 oferty) – opisuje Betlej.

 

W obecnym zestawieniu skład czołowej siódemki organizatorów pozostał taki sam, a w czołowej trójce zachowana została również kolejność miejsc zajmowanych przez organizatorów. Największe zmiany dotyczyły awansu o dwie pozycje Itaki, jako rezultatu dość istotnego opuszczenia średniej ceny w jej ofercie, i przesunięcia o dwie pozycje w dół Rainbow w wyniku dość istotnego wzrostu średnich cen w tym biurze.

Tani przewoźnicy opuszczają ceny

Za pośrednictwem grafik czytelnik analizy Andrzeja Betleja, może się też zorientować w polityce kształtowania cen biletów przez dwie tanie linie lotnicze – Ryanair i Wizz Air – jeśli chodzi o loty do miejsc stricte turystycznych.

Na wykresach grubsza linia oznacza średnie ceny przelotów w pierwszym tygodniu września w sezonie obecnym, a cieńsza w poprzednim. Zielone pole pomiędzy liniami oznacza spadek średnich cen rok do roku, a czerwone ich wzrost. Na wykresach zostały uwzględnione jedynie te rejsy (36 połączeń w Ryanairze i 16 w Wizz Airze), które występowały w obu tych sezonach jednocześnie.

Wcześniejszy zdecydowany wzrost cen przelotów na Wyspy Kanaryjskie widoczny we wcześniejszych okresach – pisze ekspert - ustąpił miejsca wyraźnemu spadkowi, ale mimo to ceny pozostały jeszcze na nieco wyższym poziomie niż przed rokiem (kolor czerwony). Na pozostałych kierunkach średnia cena nie uległa większej zmianie i pozostawała na znacząco niższym poziomie niż w tym samym okresie ubiegłego roku (kolor zielony).

W ostatnim tygodniu w największym stopniu spadły ceny przelotów rok do roku do Portugalii – średnio o 593 złote (poprzednio ceny te najbardziej wzrosły), w sporo mniejszym stopniu zniżkowały ceny na kierunkach greckich – o 169 złotych. Stosunkowo niewiele zmalały ceny biletów do Włoch i Hiszpanii – o 37 i 49 złotych.

Zgodnie z przypuszczeniami, ceny przelotów na Wyspy Kanaryjskie (rejsy na Teneryfę), które poprzednio nietypowo dla tego okresu w Wizz Airze rosły, w ostatnim tygodniu znacznie spadły i stały się nawet nieco mniejsze od cen sprzed 12 miesięcy (kolor zielony).

Dla pozostałych kierunków wykres dość konsekwentnie wskazuje na bardziej typowy dla tych linii trend powolnego opadania cen przelotów, które w ostatnim okresie stały się nawet dość wyraźnie mniejsze niż przed rokiem (również kolor zielony).

W Wizz Airze istotnie spadły rok do roku średnie ceny rejsów do Portugalii - o 217 złotych, w umiarkowanym stopniu obniżyły się do Hiszpanii - o 76 złotych, a nieznacznie zwyżkowały do Włoch - o średnio 4 złote. Do Grecji (Korfu) rejsów już nie było, gdyż kończą się one w połowie września.

Sprzedaż wycieczek niższa, ale nadal na bardzo dobrym poziomie W drugim tygodniu września sprzedaż wycieczek w biurach podróży nadal była dobra – wynika z raportu Polskiego Związku Organizatorów Turystyki - choć w porównaniu z bardzo dobrym pierwszym tygodniem powakacyjnym była o około 10 procent mniejsza – tą oceną prezes Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata Andrzej Betlej zaczyna swój cotygodniowy materiał, podsumowujący wydarzenia ostatnich dni. Jak dodaje, ponieważ jednak w porównaniach rok do roku sprzedaż odnosiła się do znacznie większego spadku przed rokiem, to w rezultacie roczna dynamika wzrostu rezerwacji imprez lotniczych „wspięła się na bardzo już wysoki poziom 48,5 procent, podczas gdy tydzień wcześniej wyniosła 37,2 procent, a przed dwoma tygodniami 39,7 procent". W ujęciu dwuletnim też osiągnęła wyjątkowy poziom 66,5 procent.

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: W Grecji Mitsis nie do pobicia
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017 pomaga w pracy agenta
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: „Strelicje" pokonały „Ślicznotkę"
Turystyka
Turcy mają nowy pomysł na all inclusive
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Turystyka
Włoskie sklepiki bez mafijnych pamiątek
Materiał Promocyjny
Problem sukcesji w polskich firmach będzie narastał