Uczestnicy forum dyskutowali o budowie szlaku Via Carpatia. To pierwsze tego rodzaju wydarzenie organizowane w ramach Inicjatywy Trójmorza. Państwa Trójmorza zmagają się ze skutkami strukturalnych braków w infrastrukturze transportowej - wskazywał w swoim przemówieniu prezydent Andrzej Duda. - Remont drogi powiatowej, wojewódzkiej, budowa nowych wiat i chodników nie zastąpią nam konieczności powstawania tras o znaczeniu kontynentalnym. Potrzebujemy gęstej sieci komunikacyjnej, która będzie odpowiadać na rosnące zapotrzebowanie środkowoeuropejskich gospodarek i połączy najbardziej oddalone od siebie miejsca - dodawał prezydent. Andrzej Duda zaznaczał, że przykładem takiego połączenia komunikacyjnego jest Via Carpatia. Ta międzynarodowa trasa relacji „północ-południe", budowana jest etapami i połączy Kłajpedę na Litwie z Salonikami w Grecji. Dużą rolę odegra także utworzenie Obserwatorium Regionów Trójmorza, które będzie gromadzić dane statystyczne, dotyczące tego regionu. W swoim przemówieniu prezydent mówił również o wspólnym doświadczeniu czasu komunizmu większości krajów skupiających się w projekcie Trójmorza. W jego ocenie doświadczenie to wciąż wpływa na ich rozwój. - Cały czas widać w naszych krajach nierównowagę rozwojową, która istnieje pomiędzy nami a Europą Zachodnią. Kwestie, które dla państw Europy zachodniej, przede wszystkim dla krajów starej Unii, dla ich obywateli, są czymś zupełnie naturalnym, których w ogóle by nie wspomnieli, jako podstawowych elementów dorobku, wynikającego z demokracji, z faktu istnienia wolnego rynku, dobrego zarządzania, w naszych krajach one będą cały czas wymieniane - podkreślił Andrzej Duda. Rok temu w szczycie Inicjatywy Trójmorza w Warszawie wziął udział prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, który zadeklarował poparcie dla tego projektu. Tegoroczny szczyt państw Adriatyku, Bałtyku i Morza Czarnego odbędzie się jesienią w Rumunii.