Serwis Travel Talk opublikował wyniki badania przeprowadzonego przez Ninę Holtschneider, specjalistkę ds. marketingu i komunikacji w Thomasie Cooku.  Holtschneider przepytała 560 niemieckich agentów z wykorzystania w pracy nowoczesnych technologii, w tym o wpływ, jaki na sprzedaż mają media społecznościowe, komunikatory i okulary do wirtualnej rzeczywistości.

Okazuje się, że wielu wakacyjnych doradców z entuzjazmem podchodzi do wykorzystywania technologii w biurach. Na pytanie „Czy uważa pan(i) rosnącą cyfryzację w agencjach turystycznych za pozytywny trend?" 69 procent ankietowanych odpowiedziało „tak". 61 procent badanych podaje, że obsługuje swoich klientów zarówno w świecie rzeczywistym, jak i wirtualnym.

Z perspektywy agentów największymi przeszkodami w stosowaniu nowoczesnych rozwiązań są jednak brak umiejętności (66 procent odpowiedzi) i pieniędzy (49,3 procent). 51 procent uczestników badania przyznaje więc, że nie wprowadzało do swojej pracy cyfrowych nowinek. 49,1 procent badanych nie widzi takiej potrzeby, a 28,7 procent nie ma do tego motywacji.