Kongres PIT: Potrzebujemy kompleksowego prawa

Jak najlepsze wdrożenie ustawy o imprezach turystycznych i doprowadzenie do przygotowania nowego, kompleksowego prawa dla polskiej turystyki – to zadania jakie postawili przed swoją organizacją delegaci na Kongres Polskiej Izby Turystyki

Publikacja: 27.11.2017 17:42

Delegaci na kongres obradowali w centrum konferencyjnym w Marsa Alam

Delegaci na kongres obradowali w centrum konferencyjnym w Marsa Alam

Foto: Filip Frydrykiewicz

W egipskim kurorcie Marsa Alam nad Morzem Czerwonym stu trzydziestu delegatów zakończyło dzisiaj obrady Kongresu Polskiej Izby Turystyki. Spotkanie zbiegło się z uchwaleniem przez Sejm (w piątek, 24 listopada) ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, kluczowego dokumentu, na którym opierać się będzie w najbliższych latach działalność biur podróży i agentów turystycznych, a pośrednio również innych podmiotów (czytaj: "Ustawa o imprezach turystycznych czeka już tylko na podpis prezydenta"). Prawdopodobnie w najbliższych dniach ustawę podpisze prezydent i zostanie ona opublikowana. Powinno się to stać do końca roku – taki wymóg wszystkim państwom członkowskim postawiła Komisja Europejska. Nowa ustawa wejdzie jednak w życie dopiero od 1 lipca przyszłego roku.

Kongres przebiegał pod hasłem "Przełomowe zmiany w prawie turystycznym: wyzwania i problemy".

Jak mówił podczas kongresu prezes PIT Paweł Niewiadomski, nowe prawo, wdrażające zasady ustalone przez Unię Europejską w dyrektywie 2302 z 2015 roku rewolucjonizuje w niektórych aspektach podejście do turystyki wyjazdowej. - Przestajemy być traktowani przedmiotowo, a zaczynamy być postrzegani podmiotowo – wyjaśniał Niewiadomski.

Prezes podkreślał, że w najbliższych miesiącach, nim ustawa wejdzie w życie, PIT powinien skupić się na przygotowaniu swoich członków do wdrożenia nowych przepisów. Muszą oni na przykład napisać sobie nowe wzorce umów, jakie zawierają z klientami i nowe umowy z agentami turystycznymi. Prawnik PIT i jednocześnie pełniący obowiązki przewodniczący komisji turystyki wyjazdowej w PIT Leszek Miłosz, zwrócił uwagę, że pod rządami obowiązującej jeszcze, uchwalonej w 1997 roku, ustawy o usługach turystycznych nie było z tymi wzorcami najlepiej. - Na siedem tysięcy przykładów klauzul zakazanych, jakie znajdują się w wykazie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ponad tysiąc dotyczy właśnie ogólnych warunków umowy stosowanych w turystyce - wyjaśniał.

W tej sytuacji kongres zobowiązał władze izby do powołania specjalnego mechanizmu zbierania pytań dotyczących stosowania nowej ustawy i odpowiadania na wątpliwości członków. Władze PIT mają też przeprowadzić szkolenia z nowej ustawy, a także praktyczne warsztaty pisania umów zgodnych z ustawą i innymi przepisami.

Przy okazji akcji informacyjnej, jakiej przeprowadzenie zapowiada Ministerstwo Sportu i Turystyki, wśród klientów biur podróży o przysługujących im nowych prawach i ochronie, PIT zamierza namawiać resort do edukowania przedsiębiorców i pseudo przedsiębiorców, by wskazywać im, że kto się nie podporządkuje nowej ustawie, będzie działać poza prawem i narazi się na sankcje karne. Chodzi o eliminowanie z rynku usług turystycznych podmiotów (np. fundacje, organizacje społeczne, kluby sportowe) już dzisiaj działających, świadomie lub nie, w szarej strefie.

Drugim zadaniem, jakie postawił przed PIT kongres, jest dalsze poszukiwanie rozwiązań prawnych dla całej branży turystycznej. Uchwalenie ustawy o imprezach turystycznych środowisko traktuje bowiem jedynie jako rozwiązanie częściowe i niedoskonałe. Niewiadomski nazwał to wydarzenie tylko pokonaniem pewnego etapu. Nadal jednak izba widzi potrzebę zajęcia się znalezieniem rozwiązań kompleksowych, obejmujących wszystkie dziedziny turystyki (hotelarstwo, usługi przewodnickie, ), a także na nowo regulujących status Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Szczególnie jest to istotne w kontekście nowego podejścia, jakie wobec turystyki deklaruje minister sportu i turystyki Witold Bańka. Podczas niedawnego otwarcia 25. Międzynarodowych Targów Turystycznych TT Warsaw w Warszawie podkreślił on, że traktuje turystykę jako ważną gałąź gospodarki.

Obecny na kongresie podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, odpowiedzialny w tym resorcie za turystykę, Dariusz Rogowski, zadeklarował daleko idącą otwartość na potrzeby branży turystycznej. Nie wypowiedział się jednak jednoznacznie, czy podejmie się inicjatywy legislacyjnej, zgodnej z wolą wyrażoną przez delegatów.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że po zakończeniu prac nad ustawą o imprezach turystycznych ministerstwo chciałoby w pierwszej kolejności przeprowadzić nowelizację ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej, co minister Bańka zapowiadał jeszcze pod koniec minionego roku, jako zadanie jego urzędu na ten rok, a co zajmie jeszcze przynajmniej kilka miesięcy.

Stanowisko Kongresu Polskiej Izby Turystyki w sprawie wdrożenia ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz w sprawie kompleksowej regulacji prawa turystycznego

(...)

- Polska Izba Turystyki i członkowie izby powinni współpracować w celu ułatwienia prac związanych z przygotowaniem przez członków izby dokumentacji i procedur niezbędnych do wdrożenia Ustawy oraz efektywnego przeszkolenia pracowników, agentów i innych osób świadczących pracę na ich rzecz;

- Polska Izba Turystyki powinna udzielić swoim członkom wszechstronnego wsparcia logistycznego i merytorycznego przy wdrażaniu Ustawy.

Izba powinna w szczególności:

- utworzyć w biurze wykonawczym izby odrębną procedurę konsultacji umożliwiającą gromadzenie uwag, pytań i wątpliwości związanych ze stosowaniem Ustawy oraz przekazywanie członkom Izby odpowiedzi na uwagi, pytania i wątpliwości,

- przeprowadzić szkolenia służące wyjaśnianiu pojęć i rozwiązań prawnych wprowadzonych ustawą,

- przeprowadzić warsztaty dające członkom Izby pomoc praktyczną w opracowywaniu wzorców dokumentów i procedur odpowiadających wymogom Ustawy.

W sprawie prawa turystycznego,

- kierując się przyjętym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki założeniem, że transpozycja dyrektywy turystycznej poprzez wydanie odrębnej ustawy jest rozwiązaniem czasowym, oraz że docelowo zostanie stworzona kompleksowa regulacja obejmująca zagadnienia imprez turystycznych, powiązanych usług turystycznych, usług hotelarskich, przewodnickich i pilockich,

- kierując się opiniami wyrażonymi przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polską Izbę Turystyki, iż celowa jest analiza i ocena funkcjonowania obecnego systemu zabezpieczeń wymaganych od przedsiębiorców turystycznych, a w szczególności - Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego,

- mając na uwadze zachowujące aktualność uchwały władz Izby podjęte w latach 2009-2017 w sprawie zmian w prawie turystycznym -

Kongres zajmuje stanowisko, że:

- uchwalenie Ustawy powinno być traktowane jako etap w kompleksowej regulacji prawa turystycznego,

- obecne uregulowanie problematyki turystycznej w różnych ustawach należy uznać za stan przejściowy,

- należy podjąć prace nad kompleksową regulacją prawa turystycznego.

Filip Frydrykiewicz z Marsa Alam, Egipt

W egipskim kurorcie Marsa Alam nad Morzem Czerwonym stu trzydziestu delegatów zakończyło dzisiaj obrady Kongresu Polskiej Izby Turystyki. Spotkanie zbiegło się z uchwaleniem przez Sejm (w piątek, 24 listopada) ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, kluczowego dokumentu, na którym opierać się będzie w najbliższych latach działalność biur podróży i agentów turystycznych, a pośrednio również innych podmiotów (czytaj: "Ustawa o imprezach turystycznych czeka już tylko na podpis prezydenta"). Prawdopodobnie w najbliższych dniach ustawę podpisze prezydent i zostanie ona opublikowana. Powinno się to stać do końca roku – taki wymóg wszystkim państwom członkowskim postawiła Komisja Europejska. Nowa ustawa wejdzie jednak w życie dopiero od 1 lipca przyszłego roku.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: W Grecji Mitsis nie do pobicia
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017 pomaga w pracy agenta
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: „Strelicje" pokonały „Ślicznotkę"
Turystyka
Turcy mają nowy pomysł na all inclusive
Turystyka
Włoskie sklepiki bez mafijnych pamiątek