Spółka Rainbow Tours podała, że wartość przychodów z tytułu organizacji imprez turystycznych przez jej biuro podróży Rainbow w sierpniu 2017 roku wyniosła 206,8 mln złotych. W porównaniu z sierpniem 2016 roku jest to 25,5 procent więcej.

W tym czasie spadły jednak o 24,5 procent, liczone rok do roku, przychody z pośrednictwa (sprzedawanie miejsc w samolotach czarterowych innym touroperatorom) i wyniosły 20,9 mln złotych. Łączne przychody wyniosły więc 227,7 mln złotych, co w porównaniu z tym samym okresem sprzed roku, stanowi wzrost o 18,3procent.

Przychody ze sprzedaży imprez turystycznych biura podróży w rachunku narastającym w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2017 roku wyniosły 913,2 mln złotych i były większe o 25,1 procent od przychodów z 2016 roku. Z kolei z pośrednictwa były niższe o 23 procent. Łącznie więc wyniosły 1,008 mld złotych i były większe od tych sprzed roku o 18,1procent.

W tym czasie Grupa Kapitałowa Rainbow Tours (wszystkie spółki) miała ze sprzedaży wpływy 1,067 mld złotych, które były większe o 17,4 procent niż rok wcześniej.