- Suwałki to pierwszy samorząd, którego program rewitalizacji został zatwierdzony przez zarząd województwa i wpisany na listę programów rewitalizacji realizowanych w Podlaskiem - mówi Kamil Sznel z biura prasowego prezydenta Suwałk.

Po decyzji zarządu miasto może ubiegać się o wsparcie na ten cel z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Do wykorzystania jest ok. 90 mln złotych. Wartość suwalskiego projektu to 83 mln złotych, z czego dofinansowanie może wynieść 50 mln złotych.

Jak informuje magistrat w Suwałkach, program rewitalizacji Suwałk był konsultowany z mieszkańcami miasta. Znalazło się w nim wiele projektów. Głównym zadaniem jest rewitalizacja bulwarów nad Czarną Hańczą. Nad rzeką będą ścieżki rowerowe, plac zabaw, wiaty na grille czy przystań dla kajaków. Remontu doczeka się budynek zabytkowej łaźni, zlokalizowany przy rzece, gdzie powstanie obiekt gastronomiczno-wystawienniczy.

W ramach rewitalizacji urzędnicy zaplanowali jeszcze remont i termomodernizację zabytkowych budynków mieszkalnych, a także przedsięwzięcia związane z ekonomią społeczną, projekty na rzecz seniorów, osób niepełnosprawnych, dzieci, osób zagrożonych ubóstwem i bezrobociem.

Planowany obszar rewitalizacji obejmie centralną część Suwałk pomiędzy rzeką Czarną Hańczą, ulicami Waryńskiego, Sejneńską, Tadeusza Noniewicza i Emilii Plater. To w sumie 151 ha, czyli 2,3 procent powierzchni miasta. Obszar ten zamieszkuje ponad 10,5 tys. suwalczan, czyli 15,2 procent mieszkańców.