Prace techniczne pozwolą sprawdzić funkcjonowanie kolei po zimie i przygotować je do kolejnego sezonu. Do działania przystosowane zostaną także letnie atrakcje dostępne w ośrodkach, np. zjeżdżalnia pontonowa i rajskie ślizgawki na Górze Parkowej. Wykonanie prac wymaga czasowego wyłączenia kolei z obsługi klientów - poza tymi krótkimi okresami koleje działają zgodnie z harmonogramem.

- Bezpieczeństwo gości i pracowników naszych ośrodków to dla nas priorytet. Spełnienie rygorystycznych wymagań w obszarze usług przewozowych potwierdzają m.in. posiadane przez PKL od 2004 roku międzynarodowe certyfikaty jakości ISO. Utrzymanie ISO wymaga ciągłego wysiłku i zaangażowania kierownictwa spółki i wszystkich pracowników - sezonowe przeglądy techniczne są częścią tych działań – mówi Łukasz Chmielowski, członek zarządu PKL, cytowany w komunikacie prasowym.

Równolegle z przeglądem technicznym w ośrodku PKL Kasprowy Wierch odbędą się realizowane cyklicznie ćwiczenia pracowników PKL i ratowników TOPR. To jeden z elementów stałej współpracy obu organizacji.