Na lotnisko Modlin nadal z przesiadką

Na bezpośrednie połączenie kolejowe z Warszawy? z lotniskiem Modlin ?przyjdzie poczekać

Publikacja: 06.06.2014 09:04

Na lotnisko Modlin nadal z przesiadką

Foto: Fotorzepa, Robert Gardziński Robert Gardziński

W wyniku wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, sprawę decyzji środowiskowej dla inwestycji przedłużającej linię kolejową ma ponownie zbadać Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Bezpośrednie kursy pociągów pod terminal Modlin ma zapewnić budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do mającej powstać stacji Modlin Lotnisko. Województwo mazowieckie, które chciało zrealizować inwestycję w trakcie przygotowań do Euro 2012, nie zmieściło się jednak w specustawie i napotkało sprzeciw ekologów.

Towarzystwo Ochrony Przyrody i Fundacja Greenmind zaskarżyły do sądu decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

– Hałas spowodowany przez pociągi jadące przez strefę ograniczonego oddziaływania lotniska nałoży się na hałas spowodowany przez samoloty – mówi Wiesław Nowicki z Towarzystwa Ochrony Przyrody. – Inwestycja może oddziaływać na kolonię nietoperzy w Fortach Modlińskich. Tymczasem dowolnie przyjęto, że linia kolejowa nie wpłynie negatywnie na obszar Natura 2000 – wskazuje.

Zdaniem ekologów, są inne, alternatywne warianty przebiegu bocznicy. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał jednak, że nie trzeba przeprowadzać ponownej oceny oddziaływania na środowisko. Zgodził się z generalnym dyrektorem ochrony środowiska, że nie zachodzi negatywne oddziaływanie inwestycji na obszar Natura 2000, i oddalił skargę.

W skardze kasacyjnej TOP powtórzyło, że ocena środowiskowa powinna być wykonana ponownie, gdyż obecna narusza przepisy ustawy o ochronie przyrody. Wskazało też, że sąd nie uwzględnił wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6 marca 2012 r. (sygn. Kp 1/12). Orzekł on, że nie ma możliwości stosowania ustawy z 2007 r. o przygotowaniu do Euro 2012 do przedsięwzięć niezrealizowanych przed rozpoczęciem mistrzostw.

Przedstawicielka województwa mazowieckiego zwracała uwagę, że decyzja środowiskowa, wydana na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, spełniała jej wymogi.

NSA uchylił zaskarżony wyrok WSA i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania, ale z powodów formalnych. Wskazał, że TOP, które wniosło skargę do sądu, jest stowarzyszeniem zwykłym.

Tworzą go wszyscy członkowie i to oni muszą udzielić pełnomocnictwa przedstawicielowi. WSA ma więc zbadać, czy pełnomocnik TOP, który wnosił skargi w imieniu stowarzyszenia, miał takie pełnomocnictwa. Na wyrok przyjdzie zatem poczekać, w razie kolejnej skargi kasacyjnej – dłużej. A ponieważ decyzja środowiskowa jest nieprawomocna i została zaskarżona, nie można nic budować.

W wyniku wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, sprawę decyzji środowiskowej dla inwestycji przedłużającej linię kolejową ma ponownie zbadać Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Bezpośrednie kursy pociągów pod terminal Modlin ma zapewnić budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do mającej powstać stacji Modlin Lotnisko. Województwo mazowieckie, które chciało zrealizować inwestycję w trakcie przygotowań do Euro 2012, nie zmieściło się jednak w specustawie i napotkało sprzeciw ekologów.

Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: W Grecji Mitsis nie do pobicia
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017 pomaga w pracy agenta
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: „Strelicje" pokonały „Ślicznotkę"
Turystyka
Turcy mają nowy pomysł na all inclusive
Turystyka
Włoskie sklepiki bez mafijnych pamiątek