O ile wydatki Polaków za granicą pozostały na tym samym poziomie co rok temu, o tyle wydatki cudzoziemców w Polsce były wyższe o 3,3 procent, czyli o 74 mln euro.

Jak zauważa NBP, zmianie uległa struktura wydatków tej pierwszej grupy - istotnie zmniejszyły się bowiem wydatki polskich turystów wyjeżdżających na dłuższe wakacje, a zwiększyły wydatki ludzi podróżujących do krajów sąsiedzkich, głównie na zakupy i bez noclegu.