Komisja Europejska: Antykonsumenckie zasady Airbnb

Klienci Airbnb nie są właściwie informowani, za co płacą i kiedy gospodarz może anulować rezerwację - uznała Komisja Europejska i nakazała dostosować się platformie do unijnych zasad

Publikacja: 16.07.2018 13:20

Komisja Europejska: Antykonsumenckie zasady Airbnb

Foto: Bloomberg

Komisja Europejska i unijne organy ochrony konsumentów domagają się od platformy pośredniczącej w usługach noclegowych, Airbnb, dostosowania warunków do unijnych przepisów konsumenckich i przejrzystości w prezentacji cen.

Bruksela ocenia, że sposób prezentowania cen przez Airbnb oraz szereg ich warunków są niezgodne z dyrektywą o nieuczciwych praktykach handlowych, dyrektywą w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, a także rozporządzeniem w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń. Z tego względu, europejskie organy ochrony konsumentów i Komisja zażądały od Airbnb zmian. Przedsiębiorstwo ma czas do końca sierpnia, aby zaproponować swoje rozwiązania. Następnie Komisja i europejskie organy ochrony konsumentów rozpatrzą proponowane zmiany. Jeżeli nie będą one satysfakcjonujące, Airbnb może podlegać działaniom w zakresie egzekwowania przepisów.

- Popularność nie może być wymówką dla nieprzestrzegania unijnych przepisów konsumenckich - mówi cytowana w komunikacie Komisji Europejskiej komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci V?ra Jourová. - Konsumenci muszą z łatwością rozumieć za co i w jaki sposób płacą za usługi, a także uzyskać jasne wytyczne, dotyczące np. anulowania rezerwacji przez gospodarza. Oczekuję, że Airbnb szybko podejmie odpowiednie działania.

Przejrzystość cen i nieuczciwe praktyki

Prezentacja cen i rozróżnienie między prywatnymi a profesjonalnymi gospodarzami nie są zgodne z wymogami prawa UE, w szczególności z dyrektywą o nieuczciwych praktykach handlowych - czytamy w komunikacie Komisji Europejskiej.

Airbnb powinno:

zmienić sposób prezentowania informacji dotyczących cen podczas pierwszego wyszukiwania na stronie internetowej Airbnb, celem zapewnienia, że w momencie zaoferowania posiadłości, konsument otrzymuję całkowitą cenę włącznie ze wszystkimi obowiązującymi opłatami i kosztami, takimi jak opłaty za usługi i sprzątanie lub w wypadkach gdy nie jest możliwe obliczenie ceny ostatecznej, konsument jest jasno poinformowany o możliwości wystąpienia dodatkowych opłat;

w jasny sposób oznaczać, czy oferty pochodzą od prywatnych gospodarzy, czy od podmiotów zawodowo zajmujących się najmem, ponieważ w obu przypadkach konsumenta obowiązują inne przepisy dotyczące ochrony. Doprecyzowanie warunków umów i skreślenie niezgodnych z prawem postanowień.

Sprecyzowanie warunków i skreślenie niezgodnych z prawem postanowień

Regulaminy korzystania z Airbnb powinny zostać dostosowane do europejskiego prawa ochrony konsumenta. Dyrektywa w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich wymaga standardowych warunków umownych, które nie mogą powodować znaczącej nierównowagi między prawami i obowiązkami stron, ze szkodą dla konsumenta. Przepisy dyrektywy zobowiązują także do tego, by warunki były sporządzone prostym i zrozumiałym językiem, aby konsumenci otrzymywali jasną i czytelną informację o swoich prawach.

W odniesieniu do Airbnb oznacza to, na przykład:

przedsiębiorstwo nie powinno wprowadzać konsumentów w błąd, odsyłając ich do jurysdykcji innych niż jurysdykcja w ich państwie członkowskim;

Airbnb nie może decydować jednostronnie i bez uzasadnienia o tym, jakie warunki pozostają w mocy w przypadku rozwiązania umowy;

Airbnb nie może pozbawić konsumentów ich podstawowego prawa do pozwania gospodarza w wypadku poniesienia szkody osobistej lub innych szkód;

Airbnb nie może jednostronnie zmieniać warunków umowy bez uprzedniego, jasnego poinformowania konsumentów oraz umożliwienia im rozwiązania umowy;

warunki świadczenia usług nie mogą przyznawać Airbnb uznaniowego prawa do usuwania treści;

rozwiązanie lub zawieszenie umowy przez Airbnb powinno zostać wyjaśnione konsumentom, być uzasadnione jasnymi przepisami i nie powinno pozbawiać konsumenta prawa do odpowiedniego odszkodowania lub odwołania;

polityka Airbnb w zakresie zwrotów, odszkodowań oraz roszczeń o odszkodowania powinna być jasno określona i nie powinna pozbawiać konsumentów prawa do zastosowania dostępnych środków odwoławczych.

Ponadto Airbnb powinno zamieścić łatwo dostępny link do platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR) oraz wszystkie niezbędne informacje dotyczące rozstrzygania sporów, zgodne z rozporządzeniem w sprawie ODR, na swojej stronie internetowej.

Dalsze działania

Airbnb ma obecnie czas do końca sierpnia, aby przedstawić dokładne rozwiązania dotyczące postępowania w sposób zgodny z unijnymi przepisami prawa ochrony konsumentów. Komisja oraz organy ochrony konsumentów spotkają się, w razie konieczności, z Airbnb we wrześniu, aby rozwiązać wszelkie problematyczne kwestie. Jeżeli propozycje przedsiębiorstwa nie zostaną uznane za satysfakcjonujące, urzędy ochrony konsumentów mogą zadecydować o zastosowaniu środków egzekwowania.

Przebieg procedury

Rozporządzenie w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów łączy krajowe organy konsumenckie w paneuropejską sieć odpowiedzialną za egzekwowanie przepisów. Na tej podstawie, władze krajowe w każdym z państw UE mogą złożyć wniosek o pomoc swojego odpowiednika w innym państwie UE, w celu powstrzymania transgranicznego naruszania unijnego prawa konsumenckiego.

Współpraca może zostać uruchomiona w celu egzekwowania różnych elementów unijnych przepisów konsumenckich, takich jak dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych, dyrektywa w sprawie praw konsumentów lub dyrektywa w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich.

Sieć współpracy w zakresie ochrony konsumenta przeprowadziła w czerwcu 2018 r. wspólną ocenę (wspólne stanowisko) dotyczącą praktyk prowadzenia działalności przez Airbnb, koordynowaną przez norweski organ ds. ochrony konsumentów (Forbrukerilsynet). Działanie to zostało przeprowadzone przy wsparciu Komisji Europejskiej.

Komisja Europejska i unijne organy ochrony konsumentów domagają się od platformy pośredniczącej w usługach noclegowych, Airbnb, dostosowania warunków do unijnych przepisów konsumenckich i przejrzystości w prezentacji cen.

Bruksela ocenia, że sposób prezentowania cen przez Airbnb oraz szereg ich warunków są niezgodne z dyrektywą o nieuczciwych praktykach handlowych, dyrektywą w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, a także rozporządzeniem w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń. Z tego względu, europejskie organy ochrony konsumentów i Komisja zażądały od Airbnb zmian. Przedsiębiorstwo ma czas do końca sierpnia, aby zaproponować swoje rozwiązania. Następnie Komisja i europejskie organy ochrony konsumentów rozpatrzą proponowane zmiany. Jeżeli nie będą one satysfakcjonujące, Airbnb może podlegać działaniom w zakresie egzekwowania przepisów.

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: W Grecji Mitsis nie do pobicia
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017 pomaga w pracy agenta
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: „Strelicje" pokonały „Ślicznotkę"
Turystyka
Turcy mają nowy pomysł na all inclusive
Turystyka
Włoskie sklepiki bez mafijnych pamiątek