Nocny burmistrz nie zagości w Krakowie

Nocny burmistrz może i przydałby się w Krakowie, lecz próba jego powołania odbyła się w niewłaściwy sposób – orzekł sąd.

Publikacja: 15.01.2020 10:11

Nocny burmistrz nie zagości w Krakowie

Foto: Fot. Adobe Stock

Według Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie rada miasta nie mogła zobowiązać prezydenta miasta do powołania nocnego burmistrza.  Nastąpiło to w odrębnej uchwale, ustalającej kierunki działania prezydenta w zakresie powołania komisji nocnego burmistrza. Prezydent Krakowa miał podjąć „wszelkie możliwe, konieczne i prawnie dopuszczalne działania dążące do powołania stanowiska nocnego burmistrza. Przewodniczyłby on komisji złożonej z przedstawicieli różnych grup społecznych zainteresowanych tym, aby życie nocne w mieście funkcjonowało prawidłowo” – stwierdzała uchwała.

CZYTAJ TEŻ: Jarmark w Krakowie wśród najlepszych na świecie

Określono też kompetencje, skład i zadania komisji. Uchwała zobowiązywała prezydenta do powołania nocnego burmistrza najpóźniej do końca 2019 r., jeszcze przed sezonem turystycznym 2020 roku. Rada argumentowała, że instytucję nocnego burmistrza ma już kilkadziesiąt miast na świecie. Rosnący ruch turystyczny, zmiana modelu konsumpcji i korzystania z rozrywek sprzyjają rozkwitowi nocnego życia, a co za tym idzie powodują konflikty z mieszkańcami. Obszarów do działania byłoby wiele: bezpieczeństwo, hałas, turyści, nocna komunikacja.

Dalekosiężne zamiary sprowadził na ziemię wojewoda małopolski, który rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta Krakowa. Według opinii wojewody rada nie miała wystarczającej podstawy prawnej do podjęcia uchwały, która narzucała prezydentowi miasta sposób działania.

To wojewoda dokonał niezgodnej z prawem ingerencji w samodzielność gminy i jej organów, w zastrzeżone ustawą zadania publiczne – zarzucił z kolei wojewodzie prezydent Krakowa w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Wojewoda odpowiedział, że „instytucję nocnego burmistrza ma już kilkadziesiąt miast na świecie”, nie uprawnia rady do konstruowania takiego tworu, skoro nie przewiduje tego żaden przepis prawa.

WSA zgodził się z wojewodą i oddalił skargę. Uznał, że rada miasta przekroczyła swoje uprawnienia, wydając prezydentowi miasta wiążące polecenia. W ocenie WSA uchwała rady mogła zawierać wyłącznie wytyczne lub zalecenia dla prezydenta Krakowa. Nie mogła natomiast zobowiązywać go do konkretnych działań. Nie ma do tego podstawy prawnej.

Prezydent Krakowa nie wniósł skargi kasacyjnej od tego wyroku. Z Urzędu Miasta Krakowa otrzymaliśmy informację, że decyzję o dalszych krokach, związanych z uchwałą, podejmie przewodniczący rady miasta, a niezależnie od tego prezydent będzie starał się zminimalizowaniu uciążliwości związane z nocnym życiem miasta. Nie tracą one bowiem na aktualności.

Sygnatura akt: III SA/Kr 1002/19

Zanim Wyjedziesz
„Gladiatorzy” w Rzymie, żebracy w Berlinie - uwaga, to mogą być oszuści
Zanim Wyjedziesz
Niemiecka Centrala Turystyki: Euro 2024 wzmocni wizerunek Niemiec
Zanim Wyjedziesz
Małopolska gościnna i smakowita
Zanim Wyjedziesz
Ranking miejsc na miesiąc miodowy. Najlepiej wypada egzotyczna wyspa
Zanim Wyjedziesz
Zwiedzanie Barcelony zdrożało. Miasto zarobi na turystach 100 milionów euro