W związku z decyzją o wprowadzeniu kontroli sanitarnych na głównych przejściach granicznych, w ramach działań zapobiegawczych niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się w Polsce koronawirusa, GIS zamieścił wzory tzw. formularzy lokalizacyjnych. Zebrane w ten sposób dane będą służyły służbom sanitarnym do kontaktowania się z pasażerami w razie stwierdzenia ryzyka ich zarażenia.

GIS prosi wszystkich pasażerów o rzetelne wypełnianie formularzy, a przewoźników i operatorów o wcześniejsze rozdawanie ich pasażerom, żeby kontrola na granicy przebiegła szybko. W przypadku dziecka, kartę powinien wypełnić jego dorosły opiekun.

W formularzu trzeba podać podstawowe dane, jak imię i nazwisko, PESEL lub numer i serię innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail. Jeżeli ktoś jest w Polsce tylko przejazdem to państwo, województwo, powiat, miejscowość, ulica, nr domu i mieszkania, kod pocztowy, ewentualnie nazwa hotelu, a także imię, nazwisko i numer telefonu osoby z która się można kontaktować w razie nagłej potrzeby.

W formularzu dla kierowcy dodatkowo znalazły się pytania o trasę i termin podróży. Kierowca powinien również podać dane firmy przewozowej, jeśli w takiej pracuje.