Wstęp trzeba teraz rezerwować przez internet (liczba wejść jest ograniczona, będzie mniej gości niż przed pandemią). Zwiedzający mają przemieszczać się w wyznaczonym strzałkami kierunku. Nie muszą nosić maseczek, ale dyrekcja muzeum zaleca takie zachowanie. Podobnie zachęca do utrzymywania odległości dwóch metrów od innych miłośników sztuki. Zwiedzający mogą zatrzymywać się lub przysiadać przy wybranych obrazach, a nawet kręcić się po salach (na trasie). Jak zapewnia kierownictwo muzeum, nie będą poganiani przez pracowników pilnujących zbiorów.

""

Fot. AFP

turystyka.rp.pl

Za pamiątki w muzealnym sklepie nie można płacić gotówką, tylko kartami.

W muzeum zorganizowano trasy zwiedzania (A, B, C), pokazujące na przykładzie zgromadzonych dzieł trzy różne epoki w sztuce. W Galerii Narodowej można podziwiać między innymi obrazy van Eycka, Tycjana, Rubensa, Rembrandta, Holbeina, Caravaggia, Velazqueza, Moneta i Turnera.

""

Fot. AFP

turystyka.rp.pl