Biuro podróży wygrało z PFR. Niesłusznie ściągnięte pieniądze wróciły na konto

Przedsiębiorca turystyczny przez rok walczył z Polskim Funduszem Rozwoju, który niesłusznie uznał, że musi on w całości zwrócić subwencję finansową z Tarczy Finansowej 1.0. Po interwencji Rzecznika MŚP PFR uchylił błędną decyzję.

Publikacja: 27.07.2022 14:01

Biuro podróży wygrało z PFR. Niesłusznie ściągnięte pieniądze wróciły na konto

Foto: Adam Warżawa

Przedsiębiorca prowadzący biuro podróży poprosił Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców (oddział w Białymstoku) o interwencję w sprawie błędnej decyzji spółki Polski Fundusz Rozwoju dotyczącej rozliczenia subwencji finansowej w ramach rządowego programu „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm” - informuje w komunikacie prasowym biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Przedsiębiorca zawarł z PFR umowę subwencji, na mocy której 18 maja 2021 roku PFR przyznał mu 72 tysiące złotych, po czym złożył oświadczenie o rozliczeniu. PFR zwolnił go z obowiązku zwrotu 18 tysięcy złotych, czyli 25 procent przyznanej subwencji, wskazując, że jedynie tę kwotę przedsiębiorca przeznaczył na prowadzeniem działalności gospodarczej w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji.

Właściciel biura podróży nie został natomiast zwolniony ze spłaty pozostałych 54 tysięcy złotych, czyli 75 procent subwencji, z tytułu spełnienia warunku utrzymania zatrudnienia przez 12 pełnych miesięcy kalendarzowych liczonych od końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę zawarcia umowy oraz prowadzenia działalności w branży sklasyfikowanej kodem PKD 79.12.Z (działalność organizatorów turystyki).

Czytaj więcej

Rząd: W ramach "tarczy prawnej" odroczenie spłaty TFZ o 12 miesięcy

Przedsiębiorca terminowo zgłosił reklamację, w której wskazał, że zgodnie ze złożonym do PFR oświadczeniem o rozliczeniu spełnia wszelkie warunki, by ubiegać się o umorzenie całej subwencji. Poinformował ponadto, że w jego ocenie formularz bankowy wprowadzał w błąd.

Ponieważ beneficjent spełnił wszystkie wymogi regulaminu Tarczy Finansowej 1.0, Rzecznik MŚP w licznych stanowiskach i wnioskach kierowanych do PFR występował o umorzenie całości subwencji. Dodatkowo podkreślał, że przedsiębiorca działa w branży turystycznej szczególnie dotkniętej skutkami pandemii i pomimo wieku (74 lata) od 40 lat prowadzi jedno z najstarszych w województwie kujawsko-pomorskim biur podróży.

Przez błędną decyzję i przedłużające się do prawie 12 miesięcy postępowanie wyjaśniające był on zmuszony zwracać comiesięczne raty, które pokrywał z emerytury i oszczędności. Po ponad roku od złożenia oświadczenia o rozliczeniu, wniosku interwencyjnego i ponagleniach Rzecznika MŚP 28 czerwca PFR wydał decyzję o umorzeniu subwencji w całości. PFR musiał zwrócić przedsiębiorcy nadpłacone 24,7 tysiąca złotych, które ostatecznie trafiły na konto firmy.

Przedsiębiorca prowadzący biuro podróży poprosił Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców (oddział w Białymstoku) o interwencję w sprawie błędnej decyzji spółki Polski Fundusz Rozwoju dotyczącej rozliczenia subwencji finansowej w ramach rządowego programu „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm” - informuje w komunikacie prasowym biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Przedsiębiorca zawarł z PFR umowę subwencji, na mocy której 18 maja 2021 roku PFR przyznał mu 72 tysiące złotych, po czym złożył oświadczenie o rozliczeniu. PFR zwolnił go z obowiązku zwrotu 18 tysięcy złotych, czyli 25 procent przyznanej subwencji, wskazując, że jedynie tę kwotę przedsiębiorca przeznaczył na prowadzeniem działalności gospodarczej w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji.

Biura Podróży
Traveldata: Wycieczek w biurach podróży coraz mniej, wzrost cen przyspiesza
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Biura Podróży
Itaka: Nowy wymiar turystyki doświadczeń z platformą SeePlaces.com
Biura Podróży
Itaka wchodzi na Węgry. Pierwsi klienci polecą zimą nad ciepłe morza
Biura Podróży
Agenci turystyczni nie zawsze wiedzą, czego chcą ich klienci
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Biura Podróży
Sprzedaż wyjazdów wakacyjnych u niemieckich agentów goni wyniki sprzed pandemii