Biuro podróży wygrało z PFR. Niesłusznie ściągnięte pieniądze wróciły na konto

Przedsiębiorca turystyczny przez rok walczył z Polskim Funduszem Rozwoju, który niesłusznie uznał, że musi on w całości zwrócić subwencję finansową z Tarczy Finansowej 1.0. Po interwencji Rzecznika MŚP PFR uchylił błędną decyzję.

Publikacja: 27.07.2022 14:01

Biuro podróży wygrało z PFR. Niesłusznie ściągnięte pieniądze wróciły na konto

Foto: Adam Warżawa

Przedsiębiorca prowadzący biuro podróży poprosił Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców (oddział w Białymstoku) o interwencję w sprawie błędnej decyzji spółki Polski Fundusz Rozwoju dotyczącej rozliczenia subwencji finansowej w ramach rządowego programu „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm” - informuje w komunikacie prasowym biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Przedsiębiorca zawarł z PFR umowę subwencji, na mocy której 18 maja 2021 roku PFR przyznał mu 72 tysiące złotych, po czym złożył oświadczenie o rozliczeniu. PFR zwolnił go z obowiązku zwrotu 18 tysięcy złotych, czyli 25 procent przyznanej subwencji, wskazując, że jedynie tę kwotę przedsiębiorca przeznaczył na prowadzeniem działalności gospodarczej w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji.

Właściciel biura podróży nie został natomiast zwolniony ze spłaty pozostałych 54 tysięcy złotych, czyli 75 procent subwencji, z tytułu spełnienia warunku utrzymania zatrudnienia przez 12 pełnych miesięcy kalendarzowych liczonych od końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę zawarcia umowy oraz prowadzenia działalności w branży sklasyfikowanej kodem PKD 79.12.Z (działalność organizatorów turystyki).

Czytaj więcej

Rząd: W ramach "tarczy prawnej" odroczenie spłaty TFZ o 12 miesięcy

Przedsiębiorca terminowo zgłosił reklamację, w której wskazał, że zgodnie ze złożonym do PFR oświadczeniem o rozliczeniu spełnia wszelkie warunki, by ubiegać się o umorzenie całej subwencji. Poinformował ponadto, że w jego ocenie formularz bankowy wprowadzał w błąd.

Ponieważ beneficjent spełnił wszystkie wymogi regulaminu Tarczy Finansowej 1.0, Rzecznik MŚP w licznych stanowiskach i wnioskach kierowanych do PFR występował o umorzenie całości subwencji. Dodatkowo podkreślał, że przedsiębiorca działa w branży turystycznej szczególnie dotkniętej skutkami pandemii i pomimo wieku (74 lata) od 40 lat prowadzi jedno z najstarszych w województwie kujawsko-pomorskim biur podróży.

Przez błędną decyzję i przedłużające się do prawie 12 miesięcy postępowanie wyjaśniające był on zmuszony zwracać comiesięczne raty, które pokrywał z emerytury i oszczędności. Po ponad roku od złożenia oświadczenia o rozliczeniu, wniosku interwencyjnego i ponagleniach Rzecznika MŚP 28 czerwca PFR wydał decyzję o umorzeniu subwencji w całości. PFR musiał zwrócić przedsiębiorcy nadpłacone 24,7 tysiąca złotych, które ostatecznie trafiły na konto firmy.

Biura Podróży
Traveldata: Wycieczek w biurach podróży coraz mniej, wzrost cen przyspiesza
Biura Podróży
Itaka: Nowy wymiar turystyki doświadczeń z platformą SeePlaces.com
Biura Podróży
Itaka wchodzi na Węgry. Pierwsi klienci polecą zimą nad ciepłe morza
Biura Podróży
Agenci turystyczni nie zawsze wiedzą, czego chcą ich klienci
Materiał Promocyjny
ESG - Raportowanie w praktyce – IV edycja
Biura Podróży
Sprzedaż wyjazdów wakacyjnych u niemieckich agentów goni wyniki sprzed pandemii
Biura Podróży
FTI: Jeszcze nigdy biura podróży nie były tak potrzebne jak teraz