Rząd: W ramach "tarczy prawnej" odroczenie spłaty TFZ o 12 miesięcy

Rząd w ramach "tarczy prawnej" dla przedsiębiorców przyjął projekt rozwiązania legislacyjnego, mającego ulżyć organizatorom turystyki w kwestii spłaty zadłużenia w Turystycznym Funduszu Zwrotów, składania deklaracji Turystycznemu Funduszowi Gwarancyjnemu i "odformalizowania procedury nadania uprawnień przewodnika górskiego".

Publikacja: 06.07.2022 20:01

Rząd: W ramach "tarczy prawnej" odroczenie spłaty TFZ o 12 miesięcy

Foto: AFP

Rada Ministrów przyjęła we wtorek, 5 lipca, projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, tak zwaną tarczę prawną. "Założeniem projektu, oprócz reformy otoczenia regulacyjnego, jest także uwzględnienie aktualnych potrzeb przedsiębiorców, mających wspierać rozwój społeczny i gospodarczy po epidemii. W tym kontekście projekt zawiera istotne zmiany dla organizatorów turystyki" - czytamy w komunikacie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zgodnie z zaproponowanymi zmianami, organizatorom turystyki przedłużono o 12 miesięcy termin zwrotu środków, wypłaconych podróżnym przez Turystyczny Fundusz Zwrotów (TFZ) z tytułu umów o udział w imprezach turystycznych, które nie odbyły się w związku z wybuchem pandemii. Organizatorzy turystyki będą musieli dokonać zwrotu pierwszej z rat do TFZ do 31 grudnia 2022 r. To oznacza, że kiedy przepis wejdzie w życie - przed projektem jeszcze cały proces legislacyjny: Sejm, Senat, podpis prezydenta, publikacja w Dzienniku Ustaw - będzie działał wstecz.

Jak uzasadnia Ministerstwo Sportu i Turystyki, które było inicjatorem wszystkich regulacji dotyczących turystyki, przedłużenie terminu jest uzasadnione pandemią, której przebieg w dużej mierze ogranicza możliwości wykonywania działalności przez przedsiębiorców turystycznych organizujących imprezy turystyczne. Z kalkulacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wynika, że sytuacja finansowa organizatorów turystyki, którzy zapożyczyli się w TFZ jest bardzo zróżnicowana. Stąd wydłużenie terminu rozpoczęcia spłaty rat do TFZ odbędzie się według kryterium liczby klientów. Przedłużenie uzyskają te firmy, których liczba klientów w 2021 r. w porównaniu z liczbą klientów w 2019 r. wyniosła 40 procent lub mniej.

O całkowite umorzenie spłat kredytu zaciągniętego przez organizatorów w TFZ występowała do ministerstwa Polska Izba Turystyki. Podniosły się wtedy jednak głosy w środowisku turystycznym, że umorzenie nie byłoby sprawiedliwe, niektórzy touroperatorzy spłacili bowiem swoje długi wobec klientów bez uciekania się do pożyczki.  Wystąpiłaby więc nierówność podmiotów. Wskazywano przy tym, że niektóre firmy - szczególnie te największe - wracają już na ścieżkę rentowności, umorzenie im zadłużenia byłoby więc bezzasadne.

Czytaj więcej

TOO: Biura podróży, które nie skorzystały z TFZ powinny dostać tanie pożyczki

Problem był jednym z wątków poruszonych podczas kwietniowej debaty zorganizowanej przez serwis Turystyka.rp.pl. Dyrektor departamentu turystyki Dominik Borek tak naświetlił stanowisko ministerstwa: - Była tu mowa o Turystycznym Funduszu Zwrotów, że część podmiotów ma problemy ze spłatą. Myślę, że dobrą informacją będzie, że mamy zgodę Komisji Europejskiej dla programu pomocowego, który będzie polegał na przedłużeniu spłaty pożyczki z TFZ. Termin rozpoczęcia spłacania zostanie przedłużony do końca grudnia tego roku, ale tylko dla podmiotów, które mają z tym problem. Komisja Europejska wyraźnie wskazała, że przedłużenie terminu jest traktowane jako pomoc publiczna, może więc objąć jedynie firmy, które realnie mają problem na rynku. Obserwujemy bowiem, że są podmioty, które maja wyniki lepsze niż przed pandemią. Jeśli ktoś spłaca raty terminowo, pomoc w jego wypadku byłaby niezasadna.

Według informacji UFG z TFZ skorzystało dwieście firm turystycznych. Mają do spłacenia w sumie około 230 milionów złotych.

Czytaj więcej

TFZ zwrócił klientom biur podróży zaliczki. Biura są mu winne 225 mln zł

Druga zmiana proponowana przez rząd w projekcie tarczy prawnej dotyczy pełnej elektronizacji metod składania deklaracji Turystycznemu Funduszowi Gwarancyjnemu przez organizatorów turystyki. W praktyce oznacza to, że organizatorzy będą zwolnieni z comiesięcznego wysyłania - oprócz tego, że zrobili to w systemie elektronicznym TFG - deklaracji w sprawie składek na TFG pocztą. Ta czynność jest dla wielu, szczególnie małych touroperatorów, uciążliwym obowiązkiem.

Projekt zakłada też pewne uzupełnienie przepisów w sprawie sytuacji dotąd nieprzewidzianej - w razie ogłoszenia przez przedsiębiorcę niewypłacalności wygaśnie obowiązek składania przez niego deklaracji. Przepis brzmi" "Przedsiębiorca, który złożył marszałkowi województwa oświadczenie o niewypłacalności (...) nie jest obowiązany do składania deklaracji (...). W takim przypadku obowiązek ten wygasa z początkiem miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono takie oświadczenie".

Trzecia zmiana w pakiecie 40 zmian dla różnych sektorów gospodarki dotyczy "usprawnienia i odformalizowania procedury nadania uprawnień przewodnika górskiego przez wprowadzenie uproszczonego postępowania w tej sprawie".

Komunikat Ministerstwa Rozwoju i Technologii przytacza wypowiedź na temat tarczy prawnej ministra tego resortu Waldemara Budy: Tarcza prawna ma zmniejszyć obciążenia regulacyjne niekorzystne z punktu widzenia funkcjonowania obywateli i prowadzenia biznesu. Na rozwiązaniach jakie proponujemy w tarczy skorzystają wszyscy - obywatele, przedsiębiorcy i administracja publiczna. Chcemy, aby procedury administracyjne były załatwiane jeszcze szybciej i jeszcze sprawniej. Dzięki szerokiemu wykorzystaniu cyfrowych rozwiązań oszczędzimy czas i zmniejszymy koszty związane z załatwianiem spraw. To wpłynie na lepszą współpracę na linii obywatele-administracja.

Rada Ministrów przyjęła we wtorek, 5 lipca, projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, tak zwaną tarczę prawną. "Założeniem projektu, oprócz reformy otoczenia regulacyjnego, jest także uwzględnienie aktualnych potrzeb przedsiębiorców, mających wspierać rozwój społeczny i gospodarczy po epidemii. W tym kontekście projekt zawiera istotne zmiany dla organizatorów turystyki" - czytamy w komunikacie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Pozostało 92% artykułu
Linie Lotnicze
British Airways anuluje kolejnych 10 tysięcy lotów. "Lepiej teraz niż później"
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Popularne Trendy
Na wyspach greckich gości więcej niż przed pandemią. Największy wzrost na Santorynie
Biura Podróży
Ranking popularności na Facebooku: Itaka z dużą przewagą nad TUI i Coralem Travel
Lotniska
Większość Brytyjczyków lata zgodnie z planem. „Chaos na lotniskach? Przesada”
Lotniska
Chaos na lotnisku? Pasażer ma dostać odszkodowanie, i to niezwłocznie